Millî Mefkûre Mektebimizin seminer hocalarından, Yıldız Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Çorum İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Kaşif Okur hocalarımızın, kardeşlerimizin anneleri vefat etmiştir. Samsunda defnedilecektir. Merhume validemizi rahmetle yâd ediyor, dostlarımıza, hocalarımıza sabır ve metanetler temenni ediyoruz.

Türk Ocağı Yönetim Kurulu