14. Milli Kültür Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

 Eskişehir Türk Ocağı 14. Milli Kültür Yarışması Finali Salgın tedbirleri münasebetiyle yapılamamıştı. 2 Temmuz 2021 tarihinde, finale kalan Cahit Zarifoğlu, Murat Atılgan, Gülay Kanatlı ve Şehir Koleji ortaokulları öğrencilerinin, öğretmenlerinin, idarecilerinin ve velilerinin katıldığı ödül töreni gecikmeli de olsa yapıldı.

Yarışmaya katılan öğrencilere derecelerini temsilen madalyaları, hediye kitapları ve başarı belgeleri; Öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlere teşekkür belgeleri, okul müdürlüklerine katılım belgeleri ve başarı plaketleri Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca finale kalan dört okulumuza sıralama yapmadan, eşit olarak 500 Türk Lirası hediye edildi.

Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın 14. Milli Kültür Yarışmasının tertip edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği kapanış konuşmasında güncel meselelerin anlaşılması ve çözümünde tarih bilincinin kıymeti üzerinde durdu.

Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL törende yaptığı konuşmada özetle: “Bir milletin mensupları, geleceğin sahibi gençler eğer kendi milli kültürlerini, mukaddeslerini, değerlerini kuşanmazlarsa eğer, beyinleri başka kültür ve değerler tarafından istila edilirse eğer, yani “kültür yabancılaşmasına” yakalanırlarsa artık o Milletin mensubu olmaktan çıkarlar. Kanlarının, kemiklerinin ne olduğu, nüfus cüzdanlarında ne yazdığı önemli olmaz hale gelir. Yabancı kültür ve değerler beyinleri istila etmişse, toprakların istila edilmesine, sınırlarına gerek Yok! Önemli olan beyinlerin istila edilmemesi ve kendi kültür ve değerlerine sahip nesillerin inşa edilmesi. Millî Eğitimin bunu arzu edilen seviyede, tam manasıyla ve başarılı bir şekilde yapabildiğini söylemek maalesef mümkün değil, işte onun için çocuklarımızı kendi değerleriyle barışık hale getirmek için bu yarışmaları tertipliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımı, bu güzide evlatlarımıza emek veren, yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyor, teşekkür ediyor, evlatlarımızın pak alınlarından öpüyorum, dedi.”

Yarışmada emeği geçen okulların idarecilerine, öğrencileri yetiştiren öğretmenlerine ve katılımcı öğrencilere teşekkürün ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir.