Millî Mefkûre Mektebi (MMM) Başlangıç ve Gelişim Sınıflarında bu hafta İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şenol DURGUN “SİYASİ SÖYLEMLER-1” konulu seminer vermiştir.