Millî Mefkûre Mektebi (MMM) Başlangıç ve Gelişim Sınıflarında bu hafta İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya KÖKREK “İnsan Psikolojisi ve Kendini Tanıma” konulu verdiği seminerde özetle.

“İnsanın bireysel olması kötü bir şey değildir evet ama topluma karşı olan görevlerini yerine getirdiği sürece. Eğer birey olmasının yanında topluma karşı olan görevlerini yerine getiremiyorsa bencillikten öteye gidemez.

Düşünerek, yaşayarak ve inanarak öğrenmek bizlerin üç öğrenme şeklidir.

Gerçeği görmek için ihlaslı olan insan öte yandan yozlaştıran ve soysuzlaştıran bir canlıdır. Din ve siyaseti yozlaştırırsak herkesi manipüle edebiliriz. Bilim ve felsefe yozlaştırdığımız şeyleri düzeltebilir. Din konusu ise düzen manasına gelmekle beraber bizleri hürleştirir. Ayrı bir manipülasyon ise dildir.

İnsanın dili başka içi başkadır. Hayvanlarsa dille bile kandırılamaz.”