Bir nesil yetiştirme iddia ve gayretinde olan Türk Ocağımızın Milli Mefkûre Mektebi’nin 2.Dönem altıncı programı “Avrupa Aydınlanması” konusuyla Osmangazi Ünv. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hayrettin Pınar’ın verdiği seminerle gerçekleştirildi.Program sonunda Ocak Başkanımız tarafından Sayın Pınar’a Türk Yurdu Dergisinin bastığı “Türk Sosyolojisinin 100. Yılında Ziya Gökalp – Türk Yurdu Yazıları” kitabı hediye edildi.