Geleneksel Cumartesi Sohbetlerinde bu hafta Anadolu Üniversitesi’nden Burhan Şamil Çifti ”Türk Modernleşmesi ” konusunu anlattı. Şamil özetle şunlara değindi;”Modernizm, Avrupa’nın geçirdiği aydınlanma çağından hareketle meydana gelen Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan bir akımdır. Batıdışı bütün toplumların Batı’ya göre bir modernleşme sürecinden geçmesi gibi Türkler de yenilenen, değişen ve dönüşen dünyada tutunabilmek için modernleşme sürecine girmiştir.
Kimi araştırmacıların Lale Devri’nden kimi araştırmacıların III. Selim’den başlattığı Türk Modernleşmesi, Osmanlı’nın sonuna kadar ve özellikle yeni Türk Cumhuriyeti’nde de birçok reformlarla çeşitli aşamalardan ve zorluklardan geçerek günümüze kadar devam eden bir süreçtir.
Sohbetimizde Türk modernleşmesinin esasları, evreleri, modernleşmeyi oluşturan reformlar ile karşısındaki zorluklar ve engeller anlatılmıştır.