Eskişehir Türk Ocağı’nda her hafta devam eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Yıldırım Hoca’nın ilgiyle takip edilen Mâtürîdîlik Sohbetlerinde bu akşam Mâtürîdî de İman-Akıl İlişkisi, Din Şeriat İlişkisi ve insan özgürlüğü üzerinde duruldu. Sohbetler esnasında Mâtürîdî’nin getirdiği akla dayılı itikâdi mezhep anlayışının ötesinde çok sayıda anlaşılmayan, zihni kargaşalara yol açan İslam’ın bütüne dair de konular zaman zaman gündeme getiriliyor ve konuşuluyor. Dinleyicilerin önceden telefonla haber vererek katılabildikleri sohbetler ilgi çekmeye devam ediyor.