MEHMET ÂKİF’İN MÜCADELESİ

 “Mehmet Âkif’in Mücadelesi ” Konulu bu haftaki sohbetimizde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem DÖNMEZ yer aldı. Sayın DÖNMEZ yoğun bir ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle:

“Hayatı mücadelesinden, mücadelesi hayatından ayrılamayan Mehmet Âkif’in şiiri, düşüncesi, yazıları, tenkitleri, hitapları bir bütün olarak mücadelesinin göstergesi olur. Âkif’in mücadeleyle şekillenen düşüncesini ve estetiğini kendi kimliğinden ayırmak imkânsızdır. O, çoğunlukla yüksek sesle mücadelesini sürdürürken yeri geldiğinde suskunluğuyla da aynı tavrı sürdürmesini bilmiştir. Akif’in mücadelesindeki kilit kavram tenkitçiliğidir. O, her fırsatta ortaya koyduğu tenkitçi yönünü öncelikle kendi mensup olduğu davaya yöneltir. Belki de hiçbir fikir adamı mensup olduğu zümreye karşı bu kadar ağır tenkitçi bir tavır takınmaz.  Hayatı yoksullukla mücadele içinde geçen Âkif, hiçbir zaman kişisel çıkarlarını şahsiyetinin önüne koymaz. İstiklal Marşı için teklif edilen 500 lirayı reddettiğinde cebinde borç aldığı 2 lirasının olması bunun en açık delilidir. Hayatı cehaletle mücadele halinde geçen Âkif, topluma ulaşabilmek adına her yolu kullanmış, ilk dönem Burdur mebusluğu yaptığı mecliste ise daha çok susmayı tercih etmiştir. Bu, onun mücadele anlayışının siyasi temellere dayanmayan, siyaseti aradan çıkaran bir zeminde geliştiğini gösterir. Âkif’in mücadelesinin en temel özelliklerinden biri de ye’se yer vermemesidir. O, kurtuluşu inanmak ve ümit etmekte görür. Onun ümidi inanmış bir insanın ümididir. Ona göre inanan insan üstündür ve kazanacaktır.

Günümüz Türkiye’sinin ve diğer Müslüman devletlerinin içinde bulunduğu koşullara bakıldığında Âkif’in mücadelesinin düşünsel boyutta hâlâ devam ettiği söylenebilir. Onun tenkit ettiği konular bugün geçerliliğini sürdürmekte ve Âkif’in muhalefeti ve mücadelesi hâlâ anlaşılmayı beklemektedir.” Dedi.

Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti. https://www.youtube.com/watch?v=QObHiGId3kg&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI