Büyük bir ilgi çekerek devam eden Salı Sohbetlerinde Mustafa Yıldırım hoca bu hafta “Maturidi ve eş’arilikte Allahın sıfatları meselesi; ölüm, dirilme ve cennet-cehennem tasavvuru” üzerinde durdu.