“Dermanı Derdinde Bulan ’Niyâzi-i Mısrî’ ” konulu bu haftaki sohbetimizde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir BELENKUYU yer aldı. Sayın BELENKUYU büyük bir ilgi ile dinlenen konuşmasında özetle

“Türk tasavvuf şiirinin Yunus Emre’den sonra gördüğü en etkileyici isim olan Niyâzi-i Mısrî kültür tarihimizde sıra dışı kişiliğiyle dikkati çeker. İçten ve sade söyleyişleri muhataplarını cezb etmiştir.

Hayat hikâyesiyle muhataplarında derin bir tesir uyandıran bu cazibedar şeyhi anlatanlar onun “velilikle delilik” arasında fakat daima etkili bir kişiliğe sahip olduğundan bahseder. Hayatı boyunca hakikati arayan, bulduğu hakikati her şey pahasına sahiplenip savunan Niyâzi çarpıcı sahnelerle dolu bir ömür sürmüştür. İleri sürdüğü bazı fikir ve tavırlarıyla kimilerini kendisinden uzaklaştırsa da muhataplarında tarifi kelama sığmayan tesirler uyandırmayı da bilmiştir.

Niyâzi yalnız hayatıyla değil, söyledikleriyle de dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Kendisi için aslında derman olan derdinin farkına vardığı zaman dile getirdiği “Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş” gibi sözleri dilden dile, kulaktan kulağa ta bu günlere ulaşabilmiştir. Tasavvufun derin ve ince meselelerini açık ve sade bir dille aktarmak Niyâzi’nin en belirgin meziyeti olmuştur.

Hazırlanan bu seçki, Niyâzi’nin ilgi çekici hayatına dair çarpıcı sahneleri aktardığı gibi dillerde ve gönüllerde yer etmiş sözlerinin pek çok inceliklerini de yansıtmaktadır.” Dedi.

Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

https://www.youtube.com/watch?v=uVTlW6cqf6s&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI