Sayar Konuşmasında gençlerin giderek tüketici kimliğine büründüğünü ve ancak tüketerek var olacağı propagandasına maruz kaldıklarını, günümüz gençliğinin sadece madde biriktirerek var olabileceği eğilimi belirdiğini bunun da manevi yönelişin hayata gerçekten anlam katan değerlerin altını oyduğu öngörüsünde bulundu. Yaptığı işin önemi yerine aldığı parayı önemseyen bir nesille karşı karşıyayız bu toplumumuzda da görülmekte ve paranın her şeyi meşrulaştırdığı düşünülmekte bu nedenle materyalizmin rüzgârı gençler arasında daha sert esiyor tespitinde bulundu.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

Tüketim kültürünün milli kültür değerlerini aşındırdığını ve komşularımızla güç yarışına girdiğimizi belirten Prof. Sayar bunun çocuklarımız üzerinde de etkili olduğunu belirtti ve şöyle devam etti,“ İlkokullarda ortaokullarda anne baba mülküyle bir birlerine üstünlük sağlıyorlar, kendi değerleriyle gurur duymayan, kendi içsel kaynaklarından güç almayan sadece anne babasıyla övünen çocuk gelecekte topluma hiçbir şey vermez. Çocuklarımızı paraya tahvil edilemeyen değerlerin önemine inandırmak zorundayız geleneksel kültürümüz her zaman söylüyor mutluluk sevgide arkadaşlıkta yarenlikte saklıdır”dedi

Aile kurumumuzun da sarsıldığını belirten Prof. Sayar konuşmasına şöyle devam etti:“Aile kurumu çok sert fırtınalara ve kasırgalara maruz kalıyor. Küresel değerler aile değerlerini yerle yeksan ediyor. Evliliklerde sadakat azalıyor, insanlar bir insana bağlı kalmak sadakat bağını kuvvetlendirmek istemiyor bu nedenle aldatıyor bu durum teknoloji ile had safhaya ulaştı. Mutluluğu kendisinde aramak yerine başka kişilerde ve başka şeylerde aramaya başlıyor.  Kadın-Koca birbirine tahammül gösteremiyor, fedakârlık yapmıyorlar, tatminsizlik yükseliyor çünkü beklentiler çok yüksek oluyor.”

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

Günümüz modern dünyasında yaşanan mutsuzluğun diğer bir nedenini de beklentilerin yüksek olması ve karşılaşılan gerçeklikle hayal kırıklığının yaşanması tespitinde bulunan Prof Sayar, yetinmeği bilirsek daha mutlu olacağımızı, çok yüksek beklentilerde bulunmamak gerektiğini söyledi.

Konferansın ardından soru- cevap kısmına geçildi.  Hanımlar Kurulu Başkanı Neşe Gültekin Prof. Sayar’a mezun olduğu Eskişehir Anadolu Lisesi atkısı hediye etti. Kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nedim Ünal: Bir Güzel insanla bir hâl insanıyla tanışmanın mutluluğunu yaşadığını ve medeniyetimizin çoğu değerlerini kaybettiğimizi, Prof. Sayar‘ın insanlığın ve bizim medeniyetimize ne kadar muhtaç olduğunu anlattığını söyledi ve ardından konferans sona erdi.