Gerek var mı insanları şöyle yahut ta böyle ayırmaya, sınıflandırmaya; kaldı ki siz bilmez misiniz ki; Rumeli den gelenlerin tamamına yakını Evlad-ı Fatihan’ dır, o coğrafyayı Türk ve Müslüman vatanı yapanlar ve bu uğurda büyük çileler çekenlerdir. Siz bilmez misiniz ki Osmanlı bir Rumeli devleti idi ve son iki yüz seneden bu tarafa büyük zulümlerin sonucunda bu coğrafyaya gelmek durumunda kalanlar bizim emanetimiz, namusumuz ve Türkoğlu Türk idiler.

Sayın Bulaç derin analizlerine devam ediyor “ Bu açıdan Akdeniz, Ege, Trakya ve Karadeniz sahil şeridinde Kürt açılımına ve Kürtlerin batıya göç etmelerine gösterilen tepki ile Orta Anadolu’ da kökeni sahiden Türk olan kesimlerin gösterdiği tepki arasında mahiyet farkı var. ( Bak bak ne derinlikli analiz ve tespit) Anadolu milliyetçilerinin gösterdiği tepki ülkenin toprak bütünlüğü, devletin bekası ve kendilerinin batılı haçlı kuvvetler tarafından Orta Asya’ya sürülmek istenmeleri ile ilgili bir korkuya dayanır.” Yani derin entelektüel Sayın Bulaç bu muhteşem analizinde! Demek istiyor ki; bu Orta Anadolu’ da yaşayan çakma değil de esas Türkler “Kürtler’ den” korkmuyorlar. Onların zihin altında hep Haçlılar tarafından Orta Asya’ ya sürülme korkuları, paranoyaları var. Diğerleri gibi( Muhacir ve göçmen ) sahip oldukları avantajları kaybetmedikleri için gönül rahatlığı ile EVET oyları verdiler. Bu saçma ve kolay analizlerin neresini düzeltmek gerekir. Nereden çıktı bu sürülme endişesi? Saha çalışması mı yaptın?,Yüz Yüze görüşmeler mi yaptın? Kafanız da oluşturduğunuz düşüncelerinize zorla bir karine oluşturmaya mecbur musunuz?

            Sayın Bulaç; bu milletin Türk olmaktan da bu vatanda bir arada yaşamaktan da bir rahatsızlığı yok. Sizin gibiler zorla kırk etnik yapı icad etse bile bu milletin Boşnak’ı’ da, Farsı’ da, Kürdü’ de, Arnavut’u’ da muhaciri de, göçmeni de bir arada yaşamaktan mutlu ve huzurlu. Türk vatanında yaşayan insanların neredeyse yüzde kırkını meydana getiren bu göçmen ve muhacir Türkoğlu Türk, Evlad-ı Fatihan çoğunluktan ve esasen Türk milletinden tarihinden, halinden özür dileyiniz. Ve çok çileler çekmiş bu kahraman millete daha fazla bühtan etmeyiniz. Ayıptır, Günahtır.