SEMPOZYUM VE MAKALE YARIŞMASINA DAVET

“Bir Milliyetçilik Ütopyası: Dündar Taşer’in ‘Büyük Türkiye’si” konulu ödüllü makale yarışması ve “Gençlerin Gözüyle Türk Dünyası” konulu sempozyum yapılacaktır.

Türk Ocakları Genel Merkezi Gençlik Kolları olarak geleneksel hale getirdiğimiz “Gençlerin Gözüyle Türk Dünyası” sempozyumuna, ve Gençlerin kendi “Büyük Türkiye”lerini tasvir edecekleri “Bir Milliyetçilik Ütopyası: Dündar Taşer’in ‘Büyük Türkiye’si” konulu ödüllü makale yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz.

SEMPOZYUM

“Gençlerin Gözüyle” Sempozyumlarının ikincisi bu yıl “Gençlerin Gözüyle Türk Dünyası” başlığı altında düzenlenecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 9 Nisan 2010 Cuma
İLETİŞİM ADRESİ: ge************@tu*******.tr

Sempozyum iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Birinci Oturum: Küreselleşme ve Birlikler Sürecinde Türk Dünyasında Ekonomi ve Siyaset

İkinci Oturum: Küreselleşme ve Birlikler Sürecinde Türk Dünyasında Dil, Kültür ve Sanat

*Konuşmacılar lisans veya yüksek lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri arasından seçilecektir.
*Sempozyuma Tebliğ ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 9 Nisan 2010 Cuma günü saat 17.00‘a kadar Türk Ocakları Genel Merkezine elektronik ortamda ulaştırmaları gerekmektedir.
e-posta: ge************@tu*******.tr

*Konuşma özetleri en fazla 500 kelime (Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı ile yaklaşık 1 sayfa) olarak hazırlanmalıdır.
*Konuşma konularının ve konuşmacıların seçiminde ana kıstas; belirlenen oturum başlıkları altında birbirinden çok bağımsız olmayan, durum tespitinin yanı sıra yeni öneriler de sunabilecek konu başlıklarının teklif edilmiş olmasıdır.

MAKALE YARIŞMASI:
Ödüllü Makale Yarışması

*Yarışmanın konusu: “Bir milliyetçilik ütopyası: Dündar Taşer’in ‘Büyük Türkiye’si”
*Makale yarışmasına lisans veya yüksek lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri katılabilir.
*Gönderilecek makaleler Türk Ocakları Genel Merkezince belirlenen bir Jüri tarafından değerlendirilecektir.
*Hazırlanacak makale; A4 sayfa boyutunda, Times New Roman 12, 1.5 satır aralığında, kaynakça hariç en fazla 10 sayfa, yazarın şahsına ait ve özgün olmalıdır.

Yarışmaya katılacak makalelerin en geç 30 Nisan Cuma günü saat 17.00’a kadar Türk Ocakları Genel Merkezine elektronik ortamda ulaştırılması gerekmektedir.
e-posta: ge************@tu*******.tr

Türk Ocakları Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı