Eskişehir Türk Ocağı’nca düzenlenen geleneksel “Eskişehir Buluşmaları”nın 2017 yılındaki ikinci toplantısı, dün akşam (28.04.2017), şehrimizin nezih otellerinden Divan Otel’de yapıldı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı toplantıda, topluca yenilen yemeğin ardından, 2009-2010 yıllarında Eskişehir’de de İl Emniyet Müdürlüğü yapmış olan Hanefi AVCI “Başımıza örülmek istenen çorap” konulu bir konuşma yaptı. Ülkemizde zaman zaman toplumu son derece rahatsız edici boyutlara varan hukuksuzluklara karşı verdiği kararlı mücâdele ile tanınan Hanefi AVCI, konuşmasında, FETÖ oluşumunu merkeze alarak, “Türkiye’deki illegal örgüt faaliyetlerinin muhtemel sebepleri ve bunlarla nasıl mücâdele edilmesi gerektiği; yıllardan buyana bu tür oluşumlara karşı verilen mücâdelede yaşanan aksaklıklar” gibi konulara değindi. “Ömrüm, bu tür illegal oluşumlarla mücâdele ederek geçti” diyen Hanefi AVCI, 2000’li yılların ortalarında, zamanının hükûmetini “FETÖ oluşumunun gerçek yüzü ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeler konusunda” uyardığını, ancak düşüncelerine gereken önemin verilmediğini; bu sebeple de, bildiklerini kamuoyu ile paylaşmak için, ilk kitabı olan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabını yazdığını, anlattı. “Yıllar sonra, dile getirdiği tehlikelerin gerçek olduğunu; zamanında önlem alınmadığı için de, hem toplum, hem de devlet olarak yüksek bedeller ödendiğini” belirten AVCI, FETÖ yapılanmasının bilhassa 2000’li yıllar sonrasında gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeye çalıştığı eylemleri örnekler vererek anlattı. “FETÖ yapılanmasının “bir yerde iki iktidar olmaz” ilkesiyle hareket ettiğini ve kendisi dışındaki bütün güç unsurlarını tasfiye etmek için, bir devlet için hayâtî öneme sâhip liyakat ve kariyer gibi bütün kavramları bir yana bırakarak, devletin bütün hücrelerine kadar sızmaya çalıştığını” söyleyen AVCI, “FETÖ’ nün siyâsî ayağı” konusunda da ilginç açıklamalarda bulundu. AVCI, “Türkiye’deki her olumsuz girişimin ardında yabancı ülkeleri aramanın bir alışkanlık hâline geldiğini; ‘kimse bizi sevmiyor, herkes bizi batırmaya çalışıyor’ şeklindeki anlayışın toplumun bütün katmanlarına hâkîm olduğunu; bu düşüncenin, bizi zihnî yönden tembelliğe ittiğini ve, sorunlara bilimin ışığında köklü çözümler üretme çabalarını baltaladığını; dünyâda bütün ülkeler arasında kıyasıya rekabet yaşandığını; her ülkenin, diğer ülkeler hakkında plânları olduğunu ve fırsat bulduğu takdirde bunları uygulamaya koyduğunu; ancak, sorunların kaynağının yalnız dışarıda aranmaması gerektiğini; kendimizden kaynaklanan sorunlara da eğilmek ve, konulara bütüncül bir yaklaşımla çözümler aramak gerektiğini” söyledi. AVCI, FETÖ ile mücâdelede, hukûkun üstünlüğü anlayışı ile bağdaşmayan hatâların yapıldığını; geçmişte sol ve bölücü terör örgütleriyle mücâdele sırasında da yapılan bu hatâların, sorunu çzömek yerine, daha da büyümesine sebebiyet verdiğini” belirterek, FETÖ ile mücâdelede “intikam duygusu” ile hareket edilmemesi ve ─her ne yapılacak ise─ “hukûk çerçevesinde” yapılması gerektiğini, belirtti. Hanefi AVCI’ nın konuşmasından sonra, Türk Ocağı’na yeni üye olan işadamı ve akademisyenlere üyelik beratları verildi. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL’ın teşekkûr konuşmasının ardından, yemek sonra erdi.