“İNSAN VE SEYAHAT FELSEFESİ”

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen 18 MAYIS  2023 tarihli Perşembe Sohbetinde; ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar SARI hocamız “İnsan ve Seyahat Felsefesi” başlıklı konuşması ile program konuğu oldu.

SARI özetle;

Turizm, (Tour-ism); tour kelimesinden türetilmiş gelir elde etme amacının dışında bir amaçla konaklamalı tur, gezi ya da seyahat işleri olarak ifade edilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere turizmin esasını seyahat oluşturmaktadır. Seyahat ya da yolculuk, genel olarak kaynaklarda kişi ya da nesnelerin (uçakbottren, vb.) uzak yerler arasında gerçekleştirdiği devinim (hareket) olarak tanımlanmaktadır. Bu hareketi gerçekleştirene ise seyyah ya da yolcu denilmektedir. Seyyah seyahatini konaklamalı gerçekleştirdiyse turist (tour-ist) olarak adlandırılmaktadır. Diğer taraftan başta Peygamberimizin (ASM) Mi’racı olmak üzere seyahatin manevî boyutuyla birlikte tahsil yolculuğu, dil eğitimi yolculuğu ve ibadet yolculuğu gibi çeşitli seyahat türleri de mevcuttur. Buradan hareketle seyahatlere ve seyyahlara başta insan olmak üzere cisimlerde dahil olduğuna göre seyahati daha kapsamlı düşünmek ve konuşmak yerinde olacaktır.

Yukarıda anlatılanların ışığında kainattaki seyyahları ve seyahatleri anlamak ve anlatmak için öncelikle göz önünde olan en büyüklerden başlamakta fayda mülâhaza edilmektedir. Bu bağlamda arz, güneş sistemi ve samanyolu galaksisi birer seyyah olarak her birinin birer de seyahati vardır. Diğer taraftan bir seyyah olarak insanın tek başına her biri birbirinden farklı çok çeşitli yolculukları vardır. Nitekim insanın yaradılış yolculuğu, manevi yolculuğu,  tahsil yolculuğu, ibadet yolculuğu gibi yolculuklarının her birisi ayrı ayrı değerlendirmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Turizmi ve turisti bütün bunlarla konuşmak, alana ve insanın bilgi dağarcığına büyük katkı sağlayacağı ve zengin bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

Örneğin;  ruhlar aleminden başlayıp, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçip ebedü’l-âbâd’a kadar devam eden insanın yaradılış yolcuğunun bir parçası olan hayat yolculuğu iç içe birçok yolcuklardan oluşmaktadır. Nitekim insanın hakikat arayışı veya ruhun asıl vatanına doğru manevî yolculuğu anlamında evrensel bir metafor olarak kullanılan bu yolculuk türü birçok din ve felsefî öğretide yol ve yolculuk/sefer kavramları ile ifade edilmektedir. Bunun ana temasını da tefekkür oluşturmaktadır. Canlılar içinde sadece insana mahsus olan düşünme (tefekkür=fikiretme) özelliği yaradılışı gereği öğrenme merakında olan insanın öğrenmesini gerçekleştirmede önemli bir vasıtadır. Nitekim öğrenme merakını gidermek üzere insan gezmek, görmek, incelemek gibi birçok faaliyette bulunmaktadır. Bu durum öğrenen insanın dolaylı olarak bireysel gelişimini yani olgunlaşmasını yani kâmil (olgun) insan olmasını sağlamaktadır. İşte kâmil insan olmak niyetiyle tefekkür amaçlı bilinçli yapılan trekking, dağcılık, kuş gözlemciliği vb. gibi seyahatler ikamet edilen yerin dışında en az 24 saat geçirecek şekilde konaklamalı olarak gerçekleştirildiğin de ise tefekkür turizmi olarak ifade edilmektedir.

Bu şekilde gerçekleştirilen bir seyahat dört önemli neticeyi kazandırır;

1- Bireysel olgunluğa katkı sağlaması (insana kemâlât kazandırması),

2- Çevre bilincini aşılaması,

3- İnsanları fikren sapkınlığa atan sıradanlığı (ülfeti)  kaldırması,

4- Seyahatin bitişiyle birlikte insana hüzün değil haz ve lezzet vermesi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=5Zq45GrVZLU