1989 BULGARİSTAN GÖÇÜNÜN HAZİN HİKÂYESİ

“1989 Bulgaristan Göçünün Hazin Hikâyesi” Konulu bu haftaki sohbetimizde Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neziha BİLEN yer aldı. Sayın BİLEN’in büyük bir ilgi ile dinlenilen ve dinleyenlerin çok etkilendiği ve hüzünlendiği konuşmasında özetle:

“1989’da Deliorman’dan Eskişehir’e uzanan bir göç hikâyesi üzerine sohbet gerçekleşti.       Deliorman’da geçen çocukluğu, eğitimi, ötekileşmenin zorlukları, Bulgar Hükümetinin Türklere uyguladığı asimilasyon politikalarına karşı verilen benlik ve varlığını koruma mücadelesi.

1989’da zorunlu göçle Anavatana kavuşma, çok güç ekonomik koşullarda intibak sağlama ve çekilen bunca çileden sonra yeni hayata yeni umutlarla sıkı sıkı sarılma…

 Bayrağına ve Vatanına sahip çıkarak, ülkesinin kalkınması ve gelişmesi için var gücüyle çalışmak.

Ve başarılarla dolu bir hayat yolculuğu…”

Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim ettikten sonra Sayın Bilen’de 1923 yılında “Rumeli Muhacirin Cemiyet-i Hayriyesi Derneğinin Açılış Belgesinin levhasını Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL’a takdim etmiştir.