“Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz ” Konulu bu haftaki sohbetimizde ESOGÜ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan TOZLUK yer aldı. Sayın TOZLUK konuşmasında iklim hadiselerinin göçler ve büyük isyanlar gibi önemli sosyal ve iktisadi olayları tetiklediğini, tarihte bunun örneklerinin çok olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve özetle şunları söyledi:

“İklim değişikliği geniş zaman periyotlarında değerlendirilen bir olgudur ve günlük değişimlerle teşhis zordur. Dünyanın sıcaklığının 1 derece arttığı durumlarda sahil bölgelerinde bunun etkileri çok hissedilmemekle beraber daha içerilerde örneğin İç Anadolu bölgemizde 3-4 dereceyi bulan değişim kuraklık gibi dramatik görüntülere neden olmaktadır. Tarım başta olmak üzere hayvancılık açısından menfi sonuçlar ortaya çıkmakta bu da gıda güvenliğini tehdit etmektedir.

İklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık sonrası oluşan göçlerle artan nüfusun gıda güvenliğimizi tehdit etmesi, su kaynaklarındaki azalma,  suyun kıt kaynak haline gelmesi v.b, günümüz ve sonrası karşılaşacağımız problemlerin çözümüyle ilgili üzerimize bilim temelli önemli görevler düşmektedir.

Örneğin hızlı yüzeysel akışı engellemek için meralarda gözleme uygulamaları yapılması yeraltı sularını beslemede faydalıdır. Aynı zamanda mera verimi, suyun ota, otunda ete dönüşümü artmaktadır. Buharlaşmayı engellemek için tarım arazilerine rüzgâr perdeleri kurulması, meralara malç uygulamasının yapılması belli başlı çözüm seçenekleri olarak görülmeli ve kullanılmalıdır. Su kirliliğinin engellenmesi ve gereksiz tüketimden uzak durulması da önem arz etmektedir.” dedi.

Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet TOPAL’ın konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

https://www.youtube.com/watch?v=x-okchaTvew&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI