“Hemşehrimiz Yunus Emre Günümüze Ne Söyler” Konulu bu haftaki sohbetimizde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dr. Öğretim Üyesi Duygu TANIDI yer aldı. Sayın Duygu TANIDI yoğun bir ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle :

“Zamanımızda Yunus Emre’yi anlamanın, dünyaya Yunus Emre gözünden bakmanın bir denemesini yapmıştır. Kaybetmeye başladığımız bizi biz yapan değerlerimiz üzerine Yunus Emre’nin dilinden hatırlatmalara yer vermiştir. Bunun için Yunus Emre’nin şiir dilinden ve diğer bir eseri olan  “Risaletün-nushiyye” kitabından örnekler vererek dinleyicileri akli ve kalbi bir içsel yolculuğa çıkarmıştır. Yunus Emre’nin insanlığa Türk milletinin kazandırdığı sayısız değerden biri olduğunu vurgulamıştır. Duygu Tanıdı, üzerine bastığımız bu toprakların insanı ve bizden biri olan Yunus Emre’yi hatırlamak ve hatırlatmak, özellikle gençlerimiz için, kimliğimiz için en önemli bir gerekliliktir” yorumunda bulunmuştur.”

Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti.

https://www.youtube.com/watch?v=ahG44BvQ0Cg&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI