“Türk-İslam Dünyasında Nazari Düşünce” Konulu bu haftaki sohbetimizde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Murat Şamil ŞEN yer aldı. Sayın ŞEN’nin yoğun bir ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle:

“Konuşmada felsefe, bilim ve kültür farkı üzerinde duruldu. Bilginin farklı katmanları olduğu ve bu katmanlar arasındaki uyumun, topluluk olmak ve varoluşu devam ettirmek açısından opsiyonel değil, elzem olduğundan bahsedildi. Günümüzde ise İslam dünyasının ve Türkiye’nin kendisinin tarihine dair üretilen bilgiyle, bunun kültüre dönüşmesi arasındaki aksaklık olduğu düşünce tarihindeki bazı örneklerden hareketle anlatıldı ve bunun muhtemel sonuçlarından bahsedildi.

 Daha sonra İslam Düşüncesinin en önemli kısmı olarak “nazari düşünce” konu edildi. Nazari düşüncenin geçmişte ve bugün ne olduğundan bahsedildikten sonra, nazari düşüncenin zirvesi metafizik ele alındı. Temel metafizik ekollerine (Kelam, Meşşailik ve Tasavvuf) farkları ve ortaklıkları açısından değinildi.  En son olarak da bugün bizler için bu düşünceler ile irtibat kurmanın veçhelerine değinilerek konuşma sonlandı.”

Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mehmet TOPAL konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti.https://www.youtube.com/watch?v=Fdhh9rrw6RY&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI