Sürdürülebilir Hayvancıkta Eskişehir konulu bu haftaki sohbetimizde Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Sayın Erdinç YUVA yer aldı. Sayın YUVA özetle:

“Günümüzde hayvancılık üretimi ve politikalarına sağlıklı üretim – tüketim ve sistemin ekonomisi bağlamında bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşılmasının önemi her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. Artık gıda ülkelerin stratejik ürünleri olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Birçok hayvansal ürün et, peynir süt, yağ, et ürünleri ekonomik değer artışı olabilmesi için coğrafi işaret alabilecek yeterliliğe sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması avantajı nedeniyle her geçen gün önem arz etmektedir.

Eskişehir hayvancılığının öncelikli olarak Ülkemiz açısından değer kazanabilmesi için özellikle küçükbaş yetiştiriciliğinde şu an 11. sırada olan İlimizin güzel bir çalışmayla öncelikli olarak bir merkez haline getirmek hepimizin elindedir. Tabii ki bu noktaya gelebilmek yetiştiricilerin kendi başlarına yapabilme şansıda bulunmamaktadır.

Dolayısı ile kooperatiflere, birliklere ve diğer meslek örgütlerine görev düşmektedir. Bu görevde bence Veteriner Hekim dernek ve kuruluşları da proje üretmeli ve katkı koyabilmelidir. Bu şekilde üreticinin ürettiği ürün, katma değeri yüksek bir ürün olmasına katkı sunabilmelidirler.

Eskişehir’imizin tarımsal potansiyelini, son yıllarda kuraklığa doğru giden bir dünya açısından değerlendirdiğimizde her geçen gün ne kadar önemli bir konumda olduğu artık çok net görülmektedir.

Bu gerekçelerle mera hayvancılığının teşvik edilmesinde; acil olarak kırsalda 5 yıl veya 10 yıl süreyle küçükbaş hayvancılığı yapmayı taahhüt eden vatandaşlarımızın sosyal güvenlik prim desteği devletimiz tarafından bu koşulla ödenmelidir. Kırsal alanda sigorta primi halledildiğinde artık vatandaşımızın kafasındaki en büyük sorunu çözmüş ve köylerimizde pozitif göçün oluşabilmesi açsından ilk fırsatlar oluşmaya başlamış olacaktır. İkinci olarak ise yeni işletme kurulmasında kadınlara öncelik verilerek destekleme kapsamına bu şart mutlaka alınmalıdır. Çünkü kadının olduğu yerde hayat olması hasebiyle kırsal alanda yaşamanın bir aile açısından artık konuşma ihtimale daha da sürdürülebilir olacaktır. “dedi soru ve cevaplardan sonra Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL tarafından şükran beratı takdim edildi. 03.11.2023 https://www.youtube.com/watch?v=wENjSFTfc1U&t=2s&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI