“Türk Denizciliği ve Osmanlılar ” Konulu bu haftaki sohbetimizde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fak. Arş. Gör. Dr. Enes DEPE yer aldı. Sayın DEPE’nin yoğun bir ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle:

“Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra Çaka Bey ile başlayan ve onunla sınırlı kalan denizcilik serüveni, 14. yüzyıl başlarında Batı Anadolu Türk beylikleri ile birlikte yeniden canlanmıştır. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu mirası devralan Osmanlılar ise, Avrupa yakasına geçiş ve devam eden fetihlerle birlikte bayrağı bir ileri safhaya taşımışlardır. İstanbul’un fethinin ardından denizel bir başkente sahip olan Osmanlılar, jeopolitik konumlarının gerekliliğini yerine getirerek Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini giderek arttırmışlardır. 16. yüzyılda gerçek bir cihan devleti hüviyetine bürünen Osmanlı Devleti, bu dönemde denizlerde de altın çağını yaşamıştır. Bu yüzyılda Akdeniz’in yanında okyanuslarda da faaliyet göstermeye başlayan Osmanlı deniz gücü, gerçek manada bir imparatorluk donanması haline gelmiştir. 17. yüzyılda genel itibariyle Garp Ocakları bünyesinde gücünü koruyan Osmanlı denizciliği için, 18. yüzyılda kalyona geçiş ile birlikte yeni bir devir başlamıştır. Tarihinin hemen her devrinde bölgesinde önemli bir deniz kuvvetine sahip olan Osmanlılar, yedi denize yüzyıllarca hükmetmenin gereğini yerine getirmişlerdir.” Dedi.

Çok sayıda sorulan Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL konuşmacıya ŞÜKRAN BERATI takdim etti. https://www.youtube.com/watch?v=OeJkHnOxgKM&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI