Gençlik Kollarımız, Millî Mefkûre öğrencilerimizle birlikte, Üniversiteler derslerine ara vermeden önce Eskişehir civarının tarihe şahitlik etmiş kadim eserlerini tanıtmak ve öğrenciler de Anadolu’da yaşanmış hikâyeler hakkında şuur yaratacak bir gezi yapmıştır. Söz konusu geziye Anadolu’nun Türkleşmesi İslamlaşması konusunda önemli figür olan, Horasan Erenlerinden Sücaaddin Veli’nin Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan, II. Mahmud döneminde yenilenen  Külliyesi ile başlanmış, takiben Seyitgazi ilçesinde adeta bir kartal yuvası gibi Eskişehir – Afyonkarahisar yolu üzerinde yer alan; İslam ve Türk Tarihinin efsanevi ve menkıbevi şahsiyeti Battalgazi’nin I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapılan ve daha sonra Osmanlılar zamanında Külliye haline dönüştürülen Türbe ve Külliyesi ziyaret edilmiştir.

 Sadece yazılı dönem değil antik dönemleri de kapsayan bu gezinin bir sonraki durağı Yazılıkaya- Frig Vadisi olmuştur. Uçsuz bucaksız ören alanımız katılımcı öğrencilerin diğer gezi noktalarında gösterdikleri yüksek ilgiyi devam ettirmiştir. Gençlik Kollarımızın düzenlediği gezi daha sonra Han İlçesi sınırları içerisinde yer alan; Yeraltı Şehri, Hüsrevpaşa Camii ve Çifteler ilçesindeki mesire yeri Sakarbaşı ile devam etmiştir. Gezi yerlerinde daha önceden gezilecek yerlerle ilgili çalışmalar yapan gençler bu yerler hakkında tarihi ve kültürel aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir. Özellikle aynı zamanda Sakarya Irmağının doğduğu yer olan Sakarbaşı’nda, bu ırmağın kenarlarında Türk Milletinin makus talihini yendiği Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgiler verilerek Viyana kuşatmasından bu tarafa çekilen, toprak kaybeden milletimizin en son çekildiği yerin bu ırmağın kenarları olduğu ve Sakarya Zaferi ile milletimizin zaferlerle ve toprak kazançlarıyla başlayan yeni bir döneme girdiği ifade edilerek arkasından Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiiri okunmuştur. Öğrencilerimize Gençlik merkezi tarafından kumanya ve Sakarbaşı’nda yemek ikramı yapılmıştır.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ile benzeri gezileri düzenlemeye devam edecek olan Gençlik Kollarımız gençlerimizde bir Millî şuur yaratma,  kültürel, tarihi eserlere sahip çıkma bu eserlerin varlığından haberdar olma ve daha nicelerini merak ettirmeyi amaçlamaktadır.