MİLLÎ POLİTİKALARIN ŞEKİLLENMESİNDE, ULUSAL ÇIKARLARIN GÖZETİLMESİNDE SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM ŞARTTIR!

Eskişehir Türk Ocağı’nda bu dönemin son Perşembe Sohbeti’nde Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Ukrayna krizini Türk dış politikası bağlamında değerlendirdi.

Eskişehir Türk Ocağı’nda 1988 yılından bu yana birbirinden değerli konuklarla aralıksız devam eden Perşembe Sohbetleri’nde bu hafta, üç dönem boyunca Eskişehir’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil eden; Dışişleri Komisyonuve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan Değerli Milletvekilimiz Utku Çakırözer konuşma yaptı.

Sn. Çakırözer, konuşmasının başında icra ettiği uluslararası temsil görevlerinden gözlemlerini tarafsız bir dille üç ana başlıkta aktaracağını belirtti. İlk başlık, “Ne oldu?” sorusuna cevap aramaktaydı. Bir ülkenin diğerinin egemenlik haklarını hiçe sayarak, Soğuk Savaş parametrelerini tanımayarak savaşa giriştiğini, Putin’in yanlış hesap yaptığını belirten Sn. Utku Çakırözer, savaşın başlangıcından bugüne değin geçen süreci tarafların yaklaşımlarını ele alarak anlattı. Putin’in daha önce 2008’de Gürcistan’da ve sonra 2014’te Kırım’da yaptığı gibi tek hamleyle her şeyi kabul ettirebileceği yönündeki düşüncesinin hiç arzu etmediği şekilde geliştiğinden söz eden Sn. Çakırözer, ABD’nin Avrupa’da daha etkili olmasına ve NATO’nun daha güçlenmesine Putin’in bu hamlesinin neden olduğu üzerinde durdu. ABD ve NATO’nun etkili olduğu böyle bir ortamda Avrupa Birliği’nin silikleşmeye başladığını, Putin’in bunu beklemediğini gözlenmelerine dayanarak dile getirdi. Rusya’nın temel gelirlerinden olan petrol-doğalgaz gibi kaynakların müşterilerini kaybetmesinin yanında bir devlet olarak kendisine gösterilen güvenin yitirilmesinin telafisi mümkün olmayan kayıplar olduğunu söyleyen Sayın Milletvekili, Almanya gibi zengin müşterilerle Rusya’nın bağlarının koptuğunu vurguladı. Nihayetinde savaşa neden olan Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha önceki hamlelerden farklı olduğunu, bu yaptırımların doğrudan doğruya Rusya’da yaşayan insanların yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.  

Konuşmanın ikinci sorusu, “Bu savaş bizi nasıl etkiledi?” idi. Savaşın ilk etkisinin ekonomik olduğunu ifade eden Sn. Çakırözer, Rusya’ya karşı gösterilecek bir tavrın bedeli olduğu üzerinde durdu ve bunu enerji bağımlılığı üzerinden anlattı. Bu noktada Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz durumu iyileştirebileceğine geldi. Aslında Rusya ile yapılan enerji ve savunma anlaşmalarının Türkiye’yi zor bir durumda bıraktığı üzerinde duran Çakırözer, AB ve ABD’nin ambargo kararlarına uymayacağını açıklayan Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyledi. Böylesine derin ve yaygın bir konuda Türkiye’de istişare edilmediğini dile getiren Sn. Çakırözer, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Türk dış politikasını belirleyen çevrelerin dış ilişkilerde dengeyi tutturamadığından ve ibrenin Rusya lehine döndüğünden bahsetti. Rusya’nın S-400 füze anlaşmasıyla Türkiye’ye yakınlaşmasının “NATO’ya bir hançer sokma” girişimi olduğu üzerinde duran Sn. Çakırözer, burada daha dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Konuşmanın cevap aradığı üçüncü sorusu “Ne olacak?” oldu. Bu ortamda Ukrayna’yı Avrupa Birliği’nde yer verme düşüncesinin öne çıktığını ifade eden Sn. Çakırözer, Türkiye’nin iki şekilde sürdürdüğü çalışmalarda üst perdeden söylemlerle kestirip atan bir yaklaşım yerine diplomasiye şans verilmesinin önemi üzerinde durdu. Türkiye’nin dış politika tarihinden örnekler veren Sayın Milletvekilimiz, yazılı belgelerin bağlayıcılığına değindi. Gündeme dair İsveç ve Finlandiya örneklerinden NATO’nun Türkiye’nin hassasiyetlerine yaklaşımını masaya yatıran Sn. Utku Çakırözer, PKK ve PYD gibi örgütlerin terör örgütü olduğuna yönelik karar alınmasının yanı sıra üye ülkelerin yasal düzenlemelerde bulunmasına ve suçlu iadesinde işbirliğine işaret etti. Böyle bir ortamda iki ülkenin değil, güvenliğe daha çok önem veren Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinin İsveç’inkinden ayrılmasının olasılığına dikkat çeken Sn. Çakırözer, millî politikaların şekillenmesinde ulusal çıkarların gözetilmesinde siyaset üstü bir yaklaşımın gerekliğini vurguladı. Terörle mücadelede, Türkiye’nin çıkarları bağlamında her konunu iç politika malzemesi yapılmasının yanlışlığına değinen Sn. Utku Çakırözer, “âlî menfaat” kavramının öneminden ve değerinden söz etti. Uzun verimli politikanın izlenmesinin gereğine değinen Sayın Çakırözer, her konunun maddiyatçı bir yaklaşımla ele alınmasının yanlışlığını, “vicdanî ambargo” ve “ambargo fırsatçılığı” kavramlarında verdikleri örneklerle anlattı. Son olarak savaşın seyrine ilişkin iki konunun öne çıktığını dile getiren Sn. Çakırözer, Ukrayna’daki tahılın Karadeniz yoluyla taşınması tartışmalarına, Rusya’nın barışçı hamleleri propaganda aracı olarak kullanma eğilimine ilişkin açıklama yaptı. Sayın Milletvekili, gündeme ilişkin kafalarda cevaplanması gereken sorularla konuşmasını tamamladı.

Eskişehir Türk Ocağı’nda hazır bulunanlarca dikkatle dinlenen bu konuşmanın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Çakırözer sorulara verdiği cevaplarda özellikle Kırım gibi, Irak gibi, Doğu Türkistan gibi, Suriye gibi meselelerde Türkiye tavrını istişare ile ve siyaset üstü olarak ele almalıdır dedi. Yine bir soru üzerine Doğu Türkistan konusuyla yakından ilgilendiklerini, bu konuda rapor hazırladıklarını, bu konuyu üç dört kere mecliste gündeme getirdiğini ve bu zulme karşı sessiz kalmanın Türkiye’ye yakışmadığını söyleyerek Çin’le ilişkiler uğruna yüzbinlerce Uygur Türkü kardeşimiz feda edilmemelidir dedi. Sorular ve cevaplardan sonra Sayın Utku Çakırözer’e Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından şükran beratı ile Deliktaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek tarafından el yapımı baston hediye edildi. Teşekkür konuşmalarının ardından sohbet programı tamamlandı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı ile orada hazır bulunanlarla birlikte Sn. Çakırözer, programı müteakiben yakın zamanda Eskişehir Türk Ocağı konağında faaliyete geçen “Dilde Fikirde İşte Birlik Kitap Kahvesi”nde incelemelerde bulundu.   

NOT: HABERİN KISA VİDEOSU;  https://we.tl/t-DHa8L8inpn