Eskişehir Türk Ocağı uzun yıllardan buyana faâliyet gösterdiği Doktorlar Caddesindeki eski binâsından Sivrioğlu Konağı’na taşındı. XX. yüzyılın başlarında Sivrioğlu Ailesi tarafından yaptırılan Sivrioğlu Konağı, uzun yıllar boyunca metruk vaziyette kaldıktan sonra, 2014 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından sağlanan mâlî kaynaklarla onarılmıştı. Yaklaşık iki yıldır âtıl vaziyette duran Konak, bu yılın başlarında Eskişehir Türk Ocağı’na kiralanmıştı. Gerekli tâmir ve tâdil işlemleri gerçekleştirildikten sonra, târihi Konak, bugün, Kültür Bakanı Prof.Dr. Nabi AVCI, Eskişehir Valisi Azmi ÇELİK, Odunpazarı Kaymakamı Cemal ŞAHİN, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kâzım KURT, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN ile, il yöneticileri, akademisyenler, iş dünyâsının ilerigelen simâları ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı törenle, hizmete açıldı. Açılış töreni, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL’ın konuşmasıyla başladı. Prof.Dr. ÜNAL, “Türk târihinin en buhranlı dönemlerinden birisinde, Balkan Savaşlarının arefesinde, 1912 kurulan Türk Ocağı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük pay sâhibi olduğunu; daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşâ edilebilmesi için, donanımlı, yüksek ahlâklı, sağlam seciyeli, ülkü sâhibi nesiller yetiştirmek amacıyla uzun yıllardan buyana tam bir akademi hüviyeti ile faâliyet göstermekte olan Eskişehir Türk Ocağı’nın, yeni binasında daha etkin faâliyetler gerçekleştirme imkânı bulacağını” söyledi. Törende, Kültür Bakanı Prof.Dr. Nabi AVCI, Eskişehir Valisi Azmi ÇELİK, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kâzım KURT da birer konuşma yaptılar. Bakan AVCI, “Eskişehir Türk Ocağı’nın faâliyetlerine ilişkin bilgilendirme mesajları geldikçe, Eskişehir’de olamadığına hayıflandığını” belirtirken, Vali ÇELİK, Milletvekili ÇAKIRÖZER ve Belediye Başkanı KURT da, konuşmalarında, “Türkiye Cumhuriyetinden daha önce kurulmuş olan Türk Ocağının târihi boyunca Türklüğe yaptığı hizmetlere” değindiler ve “yeni binâda bu hizmetlerin artarak devam edeceğine olan inançlarını” belirttiler. Yapılan konuşmalardan sonra, Türk Ocağı’nın faâliyetlerine ve yeni binânın tefrişine katkıda bulunan hayır sâhiplerine Bakan Nabi AVCI tarafından birer plâket verildi. Eskişehir’in önde gelen işadamlarından Ramazan TEKER (Cardin Mobilya), Ali KORKMAZ (Korel Otel), Ali ELDEM (Eldem Ticaret), Faruk GÜLTEKİN (Gediz İplik), Ekrem BULUR (Magnezit Genel Müdürü), Beytullah ASİL (Eski Milletvekili, Sigortacı), Ersel BANDIRMA (Ünal Gıda), Osman ŞAHİN (Guma İnşaat), Kâzım AY (Ay Plâstik), Mesut YURTCAN (Kafaoğlu San.), İbrahim ÖZTETİK (Öztetikler Tic.), Celil DOĞMUŞ (Toptan Zahire), Sefer DEMİREL, Ahmet KAHVECİ (Ak Kâğıtçılık) ve Enbiya KUMAŞ (Kumaşlar İnşaat) plâket verilen kişiler arasındaydı. Kur’an-ı Kerim tilâveti ve ardından Eskişehir Müftüsü Bekir GERÇEK tarafından yapılan dua sonrasında, protokol tarafından müştereken kurdelenin kesilmesiyle, târihi Sivrioğlu Konağı hizmete açıldı. Târihi Konakta, açılış töreninin devâmında, misafirlere Türkistan pilavı ikram edildi. Misafirlerin hayırlı olsun dileklerinin tamamlanmasıyla birlikte, Eskişehir Türk Ocağı Millî Mefkûre Mektebi’nin târihi Konaktaki ilk dersine geçildi. ESOGÜ Öğretim üyesi Doç.Dr. Adnan Halis ARSLANTAŞ ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halil İbrahim Gürcan derslerin bitiminde, “târihi bir mekânda ders anlatmanın kendilerine heyecan verdiğini” söylediler. Eskişehir Türk Ocağı’nın Sivrioğlu Konağı’na taşınması, mahâlle sâkinlerini de mutlu etti. “Bugüne kadar yaptığı faâliyetler hakkında bilgi sâhibi oldukları Ocağın gelişiyle, yaşadıkları mahâllenin her bakımdan daha kısa zamanda gelişeceğine inandıklarını” söyleyen mahâlle sâkinleri, Başkan Prof.Dr. Nedim ÜNAL’ a teşekkûr ettiler.