TERÖRLE MÜCADELE KARARLI VE KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİDİR

Değerli basın mensupları;

Terörün dini, imanı, meşrebi, mezhebi, milliyeti yoktur. Son terör olayının, katliamın insanlar bakımından en önemli öğretici tarafı da budur ve bunun kesinlikle ortaya çıkmış olmasıdır. Katledilenlerinin yaşlarına, mesleklerine ve mensubiyetlerine bakıldığında bu rahatlıkla görülür. Bu ve önceki katliamların da hedefi bütün insanlığın yanı sıra; büyük Türk Milleti ve gök kubbenin altında yaşamaktan mutlu olduğumuz aziz vatanımızın bütünlüğüdür. Nihayet verilmeye başlanılan kararlı mücadelenin sonucunda can çekişmeye başlayan terör örgütü temas halinde olduğu profesyonel istihbarat örgütleri ve devletlerden aldıkları desteklerle insanlarımızın haleti ruhiyesini bozarak, umutsuzluğa sevk etmeye ve tedirgin etmeye çalışmaktadır.

Terör örgütlerinin, terörün ilk ortaya çıktığı tarihten bu tarafa yapmaya çalıştıkları ve hedefledikleri tek şey budur. Zira terörün karşısındaki esas güç olan milli birlik şuuru zedelendiği, insanlar ümitsizliğe kapıldığı takdirde terör gayesine ulaşmış olacaktır.

Gün teröre karşı ayırt etmeksizin; amasız, fakatsız ve her türlü mensubiyet, ön kabul ve taassup bir tarafa bırakılarak dimdik durmaktır.

Güçlü devletler, güçlü istihbarat ve güçlü istihbarat örgütleriyle ayakta kalırlar. Bizde bunun başarılı örneğinin sahibi Abdülhamit Han’ dır. Başka memleketlerden casusluk için Osmanlı topraklarına gönderilen ajanları devşiren ve kendi memleketleri aleyhinde kullanabilen, başka memleketlerde oluşan düşüncelerden daha eyleme konmadan haberdar olan II. Abdülhamit 36 sene kâdim medeniyet mirasını böyle ayakta tutabilmiştir.Kendisini bombayla patlatabilecek kadar insanlıktan çıkmış canilerin var olduğu,dolaştığı bu zamanda teröre bütünüyle mani olmak mümkün değildir; ancak ilk kaynağından elde edeceğiniz istihbari bilgilerle bunları ötelemek ve azaltmak mümkündür.

Güya müttefikimiz olduğunu iddia eden bir takım devletlere karşı şu anda olduğu gibi kararlılıkla tavır ortaya konmaya devam edilmeli, terör destekçisi devletlerin kim oldukları tesbit edilip, bunlar teşhir edilmelidir.

Terör örgütleri hiçbir zaman muhatap alınmaz. Şöyle yahut böyle terör yanında yer alan;bir takım artist bozuntularının, maalesef bir kısmı akil olarak nitelendirilen aydın bozuntularının ve yayın organlarının terör lehinde  hava oluşturacak, özendirecek konuşma, yayın ve açıklamalarına, sosyal medyada terör propagandası niteliğinde sinir ve moral bozucu görüntülere kesinlikle müsaade edilmemelidir..

Devletimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz hiçbir şartta boyun eğmeksizin, şu anda olduğu gibi teröre karşı kararlı ve kesintisiz mücadelesine devam etmelidir. Bu mücadelede en ufak taviz veya vazgeçme manasına gelecek açıklamalar panik halindeki terör örgütlerini yeniden diriltecektir.

Devletimiz milletiyle bütünleşerek, şimdiye kadar yaptığı hatalardan vazgeçerek;teröre karşı nasıl mücadele edileceğini ve yapılması gerekenleri bütün yayın organlarını kullanarak adeta öğretmelidir.

Adına çözüm denilen ama bizim çözülmeyi getireceğini defalarca ifade ettiğimiz süreç terör örgütlerine zaman ve güç kazandırmıştır. Ümit edilirki yapılan hatalardan ders alınmış ve bundan böyle bu alçakların ve destekçilerinin ne olduğu anlaşılmış olsun.

Netice itibariyle;

Sivil Toplum adında faaliyet gösteren,asıl amacı teröre destek sağlamak olan sivil görünümlü kuruluşlar kapatılmalı.Bunlara örtülü veya açık destek sağlayan ülkeler ile ilişkiler gözden geçirilmeli,devletler hukuku içerisinde gereken neyse yapılmalıdır. Terör örgütünün elebaşları,dünyanın neresinde olursa olsun imha edilmelidir.Bunun için hukuken yapılması lazım olan var ise yapılmalı;bu vazifeyi gerçekleştirilecek kahramanlara her türlü yetki ve imkan tanınmalıdır.Adına çözüm süreci denilen fakat yaşanan hadiselerin gösterdiği gibi,Türkiye’nin çözülmesine ve terörün azmasına yol açan tavır ve uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmelidir. “Süreç devam edebilir” ifadesi kesinlikle ağza bile alınmamalıdır.Eşkiyanın,hainlerin,vatanımızın bir bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın temsilcileri gibi yanılgısından vazgeçilmelidir.

Biz Hep Birlikte Türk Milletiyiz.

Türk Milleti mevhumunu zedeleyen söylemlerden,tavırlardan uzak durulmalıdır. Güçlü Türkiye bütün sorunları çözer. Güçlü olmak için öncelikle birlik içinde olmak gerekir. Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etmeliyiz. Artık “Türk” ve “Türklük Düşmanlığı”, bu ülkede taltif görmek için basamak olmaktan çıkarılmalıdır.Emniyet ve istihbarat teşkilatlarında bu iş için yetiştirilmiş ehil insanlar vazife başına getirilmeli;dirayetsiz, ehliyetsiz kadrolar işten el çektirilmelidir.