Amerika’nın desteğinde 1991’de Irak’ın kuzeyinde Barzani’nin adamları, güneyinde Şiiler ayaklandı (1.Körfez harekatı esnasında). Bir müddet sonra Amerika uçaklarını çekti, Türkiye Irak’a müdahaleden vaz geçti, bunun üzerine cani Saddam Irak’ın kuzeyine saldırıya geçti, 200 bin civarında Barzani ve Talabani’nin adamları Türkiye’ye sığındı, Türkiye bunlara yıllarca baktı. KATLİAM Türkler ayaklanmamıştı ama Cani Saddam’ın adamları Irak’ın Kuzeyi ile Güneyi arasında sıkışmış, adeta “tost” olmuş Kerkük’ün 40 km kuzeyinde bir kasaba olan ALTUNKÖPRÜ’YE bir Ramazan günü baskın yaptılar 100’den fazla erkeği götürüp bir meçhul yerde katlettiler. Bayram günü katledilip bir çukura atılanlar tesadüfen bir çoban tarafından bulundular. O gündür, bu gündür bu feryad-ı figan, hicran devam eder. Saddam’a karşı ayaklananlar Barzani ve Talabani idi, katliama uğrayanlar Türkler oldu. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.