“AZERBAYCANLILAR SOYKIRIM GÜNÜ!” Ermeni ve bolşevik çeteleri tarafından 1918’in 31 Mart’ında başlayıp 3-4 gün süren Azerbaycan’ın bir çok şehrinde, Azerbaycan Türklerine korkunç-vahşiyane katliam yapıldı. Katliamda Bakü’de takriben 12 bin, Şamahı’da 55 bin , Gence, Guba ve diğer şehirlerde 35 bin Türk katledildi. Cesetlerin atıldığı yerlerin bir kısmı yıllar sonra ortaya çıkarıldı! Katledilenlerin tamamına yakını kadın, çocuk ve yaşlılardı. Katliamdan haberdar olan Osmanlı Erkan-ı Harbiye Reisi Enver Paşa Kardeşi Nuri Paşa( Killigil)’nın komutasında kurdurduğu “Kafkas İslâm Ordusunu” Azerbaycan’a gönderdi. Nuri Paşa ve Türk ordusu sayesinde katliamın önüne geçildi. Bu insanlık dışı katliam Azerbaycan’ın yeniden kurulmasıyla hükümet tarafından “Azerbaycınlıların Soykırım Günü” ilan edildi. Bu vesileyle bütün şühedayı rahmetle yâd ediyor, Soykırımı lanetliyoruz. UNUTMA, UNUTTURMA VE AFFETME!!!