110.YIL FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR. Eskişehir Türk Ocağımızın 1923’den sonra ikinci dönem çalışmalarına başladığı 1988 ‘de ilk kurucu heyette yer alan Edebiyatçı Sedat Yurtseven hocamız ile Diş Hekimi Cahit Atışkan bey ve sonraki kuşaktan uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği de yapan Ziraat fak. Öğretim üyesi Doç.Dr. Ertuğrul Karaş’ın konuşmacı olduğu başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal’ın da oturum başkanlığını deruhte ettiği “DÜNDEN BUGÜNE ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI” toplantısı büyük bir dinleyici topluluğu tarafından takip edildi. Konuşmacıların ve katılımcı eski ocaklıların da ilk döneme ait hatıralarını naklettikleri toplantı kâh hüzünlü, kâh bundan sonra arkadan gelen yeni ocaklılara yeni ufukların ortaya konduğu tavsiye ve hatıralarla sonlandı.