Cumhuriyetimizin ve Eskişehir Türk Ocağımızın 100.  Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM, İstanbul Üniversitesinden  Prof.Dr. Cezmi ERASLAN ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Fahri YETİM’in konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılı” Bilgi Şöleni Yunus Emre Kültür Sarayında yapıldı. Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği toplantıda konuşmacılar özetle;

Cumhuriyete nasıl gelindi, tarihi gelişimi 

Cumhuriyetin kazanımları

Cumhuriyet ile ilgili kavramlar ve

Neleri yapabildik, yapamadık konuları etrafında konuştular ve toplantıda özetle şu tespitler yapıldı:

“Bugün Cumhuriyetin 100.Yılını kutluyoruz. Cumhuriyet,  Devlet başkanının seçimle belirlendiği bir hükümet biçimi olduğu gibi milli egemenlik ilkesini en iyi yaşatan sistem olarak da kabul görmektedir.

Bütün bunların ötesinde Cumhuriyet kanun hâkimiyeti demektir. Kanunlar millet iradesinin fiilleri olmak şartıyla Cumhuriyet fazilettir. Fazilet: Eşitlik ve vatan sevgisi olmak şartıyla!

‘100. Yılı kutlarken milletçe bu temel değerler konusunda neredeyiz’, sorusunu sormalı ve bu soruya gerçekçi cevaplar vermeliyiz.

Zira 100 yıl öncesinde de Türk milleti bu coğrafyada varlık mücadelesi vermekteydi. Cumhuriyet kazanımlarının Türkiye’yi çağdaş uygarlık yolunda çok yukarılara taşıdığı şüphesiz olmakla birlikte pek çok alanda sıkıntılar yaşadığımız da inkâr edilemez.

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşuna giden yol milletin 30 Ekim 1918’den sonra iradesini ortaya koyması sayesinde açılmıştır. Yurt savunmasında tereddütsüz ve nihayetsiz fedakârlıklar yapan milletimizin, Cumhuriyetin temel değerleriyle birlikte çağdaşlaşma konusunda da teyakkuzda olması gerekir. Mübarek dinimizin de temel değerleri olan vatan sevgisine, eşitlik kavramını da ekleyip, kanunlara riayet ve hürmet ederek devletimizi eski parlak günlerine hızla ulaştırabileceğimize şüphe yoktur. Yaşayan ve değer üreten en köklü sivil toplum kuruluşumuz olan Türk Ocakları, bu kutlu ve önemli mücadelede milletimizle el ele yürümekte kararlıdır. Türk Ocaklılar milli kültürün temelinde, Atatürk’ün izinde ilelebet payidar olmanın şartının bu olduğu inancındayız.” dediler. Türk Ocaklarının İngilizlerin İstanbul’u işgalinden sonra Genel Merkezini Ankara’ya taşımasının, bütün unsurlarıyla Millî Mücadelede ve Milli Devletin kuruluşunda rol alması önemlidir. Cumhuriyetin ilanından sonra da Türkiye’nin her yerinde  yeniden şubeler açan Türk Ocaklarının ilk şubelerinden birisinin Eskişehir’de açılması da önem arz etmektedir.  Eskişehir Türk Ocağı o günden bugüne hayatiyetini devam ettiriyor. Eskişehir Türk Ocağının yaptığı faaliyetler  takdire şayandır.

Soru ve cevaplardan sonra  Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL teşekkür konuşması yaparak katılımcılara  Şükran Berat’larını takdim etti.30.10.2023 https://www.youtube.com/watch?v=hWpx3I1qQA0&t=17s&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI