Gençlik top yekûn ayağa kalkarsa onu hiç bir güç durduramaz!