Bakü fatihi, Kafkas İslam Orduları Kumandanı, Enver Paşanın küçük kardeşi, Türk Silah Sanayiinin ilk kurucusu; Haliç kenarındaki silah fabrikasında şaibeli bir patlatma sonucu fabrikası yerle bir olmuş ve kendisi de şehit olmuş, patlama sonucunda ancak cesedinden parçalar toplanarak defnedilebilmiştir. İsmi hâlen Azerbaycan fatihi olarak efsane halinde Azerbaycan’da yaşamakta ve doğan çocuklara ismi konmaya devam etmektedir “Nuru” Paşanın. Büyük kahramanı şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.