Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Sanal Dünyada Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği konulu makale yarışmasının şartnamesi aşağıdadır.

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ MAKALE YARIŞMASI

1. Yarışmanın Amacı

Türk Ocakları Genel Merkezi, kuruluşunun 110. yılı vesilesiyle makale yarışması düzenlemiştir. Yarışmanın amacı; Türk gençliğinin milliyetçilik ve Türk milliyetçiliği kavramlarını nasıl algılayıp değerlendirdiği; bu kavramların, kolay ve hızlı iletişim ortamı sunması bakımından “sanal dünya”ya nasıl yansıdığı ve sanal dünya sınırları dışında bilimsel olarak nasıl ele alındığının belirlenmesidir.

2. Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu “Sanal Dünyada Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği”dir. Konu, “milliyetçilik” ve “Türk milliyetçiliği” bakımından her alanda, disiplinlerarası olarak da ele alınabilir. Makalenin başlığı, yazarın konuya bakış açısı ve yarışma konusuyla ilişkili olarak belirlenebilir.

3. Makale Teslimi ve Gerekli Belgeler 

3.1. Makale ve yazarla ilgili bilgiler tu************@gm***.com adresine gönderilmelidir.  

3.2. Makale metninde, yazar adı olarak sadece rumuz yer almalıdır. Yazarla ilgili bilgiler (ad ve soyadı, doğum yeri ve yılı, rumuz, makalenin adı, telefon, e-posta, eğitim durumu, iş yeri adresi)   tu************@gm***.com adresine ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.

3.3. Makalenin son gönderilme tarihi 01.Eylül. 2022’dir.

4. Yarışmanın Değerlendirilmesi

Değerlendirme kurulu üyeleri:

Doç. Dr. Fahri ATASOY (Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü)

Dr. Süleyman ERYİĞİT (Araştırmacı, Yazar)

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

5. Katılım Şartları

5.1. Yarışmaya, Türkiye’deki üniversitelerde okuyan veya mezun olan (lisans, yüksek lisans, doktora) 1990 ve sonrası doğumlular katılabilir.

5.2. Makale tek yazarlı olmalıdır.

5.3. Yarışmaya gönderilecek makaleler, daha önce yayımlanmamış, paylaşılmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

5.4. Katılımcı, yarışmaya katılmakla makalenin özgün, kendisine ait ve her türlü yasal yükümlülüklerini kabul ettiğini beyan etmiş olur.

5.5. Yarışmaya gönderilen makaleler, “Turnitin İntihal Taraması”ndan geçirilecek ve kaynakça hariç %20’den fazla intihal çıkarsa değerlendirilmeyecektir. 

5.6. Katılımcılar yarışmaya başvurduklarında, katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

5.7. Yarışmaya, Türk Ocakları Genel Merkezi kurulları ve Şube yönetimlerinde bulunanlar ile birinci derecede yakınları katılamazlar.

6. Makalenin Yazım Kuralları

6.1. Makaleler Türkiye Türkçesi ile yazılmalıdır.

6.2. Yazım kurallarında, TDK’nin 2012 ve sonrası yayımladığı Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.

6.3. Makaleler, akademik yazım ve etik kurallarına uygun olmalıdır.

6.4. Makalede, 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

6.5. Makale metni 7.000 kelimeyi aşmamalıdır.

6.6. Makale, Times New Roman ile 12 puntoda, 1,5 (bir buçuk) satır aralığıyla Word programında yazılmalıdır.

6.6. Dipnot ve kaynak göstermede “APA 6.0” yöntemi kullanılmalıdır.

7. Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Sonuçlar, 1 Ekim 2022 tarihinde turkocaklari.org.tr adresinde ilan edilecektir. Ödül takdim programı ayrıca bildirilecektir.

8. Katılımcı, yarışmaya katılmakla makalenin yayın hakkını Türk Ocakları Genel Merkezine devretmiş olacaktır.

9. Ödüller

Birinci   : 10.000 TL

İkinci     : 7.500 TL

Üçüncü  : 5.000 TL

Teşvik   : 2.500 TL

Teşvik   : 2.500 TL

10. İletişim

Kadir Çimen

0 535 2768181

tu************@gm***.com