Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine kahvaltıyla başladı. Kahvaltıyı takiben Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL’ın bahar dönemine dair yaptığı açılış konuşmasından sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol DURGUN’un verdiği; devletçi gelenek, kutsal devlet, toplum temelli siyaset muhtevalı “Siyasi Söylemler” dersiyle devam etti.