Tarih olmadan anlama olmaz

Bu kelimelerin hepsini yutacak,anlayacak,
hakkını verecek idraklere o kadar 
ihtiyacımız var ki,Sait Hoca’nın eline sağlık.

KİMLİK CİNNETLERİ – Sait Başer

İdrak mahpus, vicdan sürgün, ye’sten mezarlıklar yasta;
Çünki hastanın ömrünü kurşunla döllüyor hasta!..

Tarih olmadan anlama olmaz, ancak kurulmuş tarihlerden azad olmak şartıyla.
Din olmadan mânâya nüfuz etmek muhal, ancak “yeniden anlama” olmadan bütün dinler birer müebbet hapse dönüyor.
Cemaatte rahmet vardır; ama mutlaka ferdiyetini bulmuş, kişiliklerden müteşekkil cemaat olmak kaydıyla!..
Siyaset kurumu toplumun selameti için şarttır; ama siyasetin eski hastalığı olan şahsiyet öldürücü kimlikler kurmasına izin vermeden, değerlere dayalı bir toplum hayatından vaz geçmeden…
Milyonlarca insanın ortak hayatında sistemli uygulamalardan vaz geçilemez; ancak her ferdinde o sistemlerdeki ruha intibak şartıyla, o şuurun faydalarını idrak ettiren bir insan esaslı eğitimden vaz geçmeden.
İnsan haklarından vaz geçilemez; fakat önce “insan olma değerleriyle bütünleşmiş bir yapı”yı kurma lüzumunu yerine getirerek!
Demokrasi, insan iradesini takdis ediyor ve ideal haliyle çok değerli; şayet başkalarının tercihleriyle birlikte olabilme terbiyesi, saygılı bir irade ve sabır eğitiminden sonra…
Hukuk bir toplumun bir arada yaşama imkanını diri tutar; lâkin hukukçuda Hakk duygusu teşekkül etmiş ise!..
Ehl-i Tevhid olmak insanın tek huzur kaynağıdır; ama eğer emanet ehline verilmiyor, liyakat baş üzerinde taşınmıyorsa orada küfür düzeni hakim demektir…

Sabır rızaya dönüşmeden Tevhid zuhur etmez; ancak sabrında rızayı bulmuş kimselerin hukukuna saygı ve öncelikle onların değerlerini tebcil etmeden topluma bu yüce değeri anlatacak kimse bulamazsınız!
O zaman da, “hakım derken b…m diyen” bir vahşetle, hep beraber terbiye olursunuz…
Bazen hayrın yolu şerden de geçermiş, bize hayır ummak yaraşır!