Kategori: Alıntı Yazılar

YÜZÜNCÜ YILINDA LOZAN ANTLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının, üniter ve milli bir devlet olduğunun uluslararası alanda hukuken tanınması anlamını taşıyan Lozan Antlaşması milletimiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Geleneksel Haçlı zihniyetini taşıyan emperyalist güçler, Türklerin…

İBRET-İ ALEM 3

Ne yazık ki artık İslâm’ın güler yüzü solmuş, Bu kusursuz dinin nur yüzlü insanları yavaş yavaş kaybolmuş, onların yerini dünyevî hırsla birbirleriyle cebelleşen insanlar almıştır. Kâinatın için de bir toz…

İBRET-İ ALEM 2

Osmanlının ilk Şeyhülislamı Molla Fenari ile ilgili kıssa adalet konusunda bahse değer.(1350-1431) Molla Fenari şeyhülislamlık makamına gelmeden önce Bursa kadısı yani yargıç idi. Adamın biri pazardan bir at satın almış…

İBRET-İ ALEM

Neşri tarihinde ibret alınması şart olan bir olay nakledilir. İşte Neşrî‘nin o olayla ilgili anlattıkları: “Bu Âl-i Osman, bir doğruluk ve adâlet timsali soydur. Bilginlerin yasaktır dediği şeyden titizlikle kaçınırlardı.…