Ay: Eylül 2023

Niğbolu Zaferi

ATSIZ’DAN, “- Bre Doğan, halin nicedir?” “- Halimiz gördüğün gibi Sultanım. Elimizden geleni yapar, kaleyi düşmana vermeyiz!” “- Hele dayanın! Biz dahi geldik!..” … İçlerinde en ünlü Avrupa şövalyelerinin de…

Nevzat KÖSOĞLU Gözünden Galip ERDEM

“Galip Erdem için ülkücülük, bağlandığı bir üstün değerde kendini aşmak cehdidir. Dünya zevklerinden, bedenî hazlardan bu gaye uğruna vazgeçebilmek gücüdür. Bu tutumunla, kalabalık tarafından hor görülebilir, enayilikle suçlanabilirsin; bütün bunlara…