Osmanlının ilk Şeyhülislamı Molla Fenari ile ilgili kıssa adalet konusunda bahse değer.(1350-1431) Molla Fenari şeyhülislamlık makamına gelmeden önce Bursa kadısı yani yargıç idi. Adamın biri pazardan bir at satın almış fakat satış işleminden hemen sonra atın hasta olduğunu anlamış kadıya koşmuştu. Kadı Molla Fenari yerinde yoktu. Atı satın alan adamın ertesi gün giderim diye karar vermesinin akabinde at ölüvermiş. Adam ne yapacağını şaşırmış bir halde derdini Molla Fenari ’ye arz etmiş. Adamcağız, Kadı Molla Fenari’nin  “Senin zararını ben ödeyeceğim” demesiyle çok şaşırmış “Konuyla sizin bir ilginiz ve suçunuz yok ki ” demiş. Molla Fenari “Evet öyle görünüyor ama benim suçum çok büyük. Eğer ben yerimde olsaydım, olaya hemen el koyar, atı geri verdirir, paranı iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölürdü. Bu imkân benim yerimde bulunmamam yüzünden şimdi yok olmuştur. Onun için senin zararını ben ödeyeceğim”  Osmanlı’nın kuruluş devirlerindeki bu adâlet duygusu daha sonra git gide zedelenmiş ve Osmanlının çöküşünü hızlandırmıştır.    (Nakleden: Hicran GÖZE)