Yüksek izninizle, aşağıdaki mektubu da TRT sayın genel müdürüne bir not olarak yazıyorum.

Ümit, dua ve bâki hürmetlerimle.

Nevzat Kösoğlu