Türk Ocağı Eskişehir Şubesi, toplumdaki çeşitli sorunları, bağımsız olarak ele alıp, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan öneriler sunan, özellikle de milli meselelerle ilgili, her hafta etkinlik yapan bir kuruluşumuzdur.

Nitekim Pazar günü, Eskişehir Türk Ocağı Şubesi tarafından düzenlenen, “,Ortadoğu’da Değişen Dengeler Bölücü Terör ve Türkiye”, adlı açık oturum vardı. Oturumda
Ortadoğu, PKK, KCK, PYD örgütleri, OSLO ve İMRALI görüşmeleri üzerinde, çok yararlı bilgiler aktarıldı. Oturumda görev alan Akademisyenler, tespit ve öneri ile de işin uzmanı olduklarını gösterdiler.

Oturuma katılan akademisyenler, Ortadoğu’ nun, yalnız Türkiye’ nin değil dünyanın sorunu olduğunu belirttiler. Ortadoğu da, ‘İran’, ‘Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’ ‘Mısır ve ‘Türkiye’ nin, jeopolitik merkezleri oluşturduğunu, o nedenle de Türkiye’ nin, ateş çemberinde içinde, bulunduğunu vurguladılar. Konuşmacılar, Ortadoğu’ daki gelişmeleri anlatırken, Büyük Ortadoğu Projesi’nden, hiç bahsetmemeleri dikkat çekti. Oysa ABD tarafından gündeme getirilen Büyük Ortadoğu Projesi’nde, “barış” ve “demokrasi” kavramları, kalkan yapılarak, Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri, yeniden şekillendirilmek istenmektedir.

Bush doktrini, Büyük Ortadoğu Projesi, Ortadoğu’yu demokratikleştirme ve Ortadoğu ülkelerini, Batı’nın ürettiği uluslararası sistemle, bütünleştirme anlayışını da içeriyor. Demokratikleştirme ile birlikte, en çok konuşulan konulardan biri Ortadoğu ülkelerindeki azınlıkların konumu meselesidir. Yani Ortadoğu’yu, yeniden şekillendirmektir.

11 Eylül, terör saldırıları sonrasında, ABD’nin uyguladığı yeni Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi; Büyük Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler, ABD dış politika gündeminin, en önemli konularından biri olan, “Büyük Ortadoğu Projesi” ele alındı. ABD’nin, açıklanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde de, BOP ’a, önemli bir vurgu yapılmakta ve bu konuda destek aranmaktadır.

CIA eski üst düzey yöneticilerinden, Graham Fuller ise Büyük Orta Doğu Projesi’nin, bir felakete dönüştüğünü ve Türkiye’nin, Orta Doğu’da, Amerikan planlarına dahil olmamasının, kendi çıkarına, daha çok hizmet edeceğini, onun içinde Türkiye’nin Washington yörüngesinde olmayan, bir siyaset izlemesi gerektiğini, aksi halde, Amerikan planlarına, dahil olmasının, “İDAM FERMANINI” imzalaması anlamına geleceğini, gerekçeleri ile BBC’ de açıklamıştı.
Batı ülkelerinin ve ABD’ nin, Ortadoğu’ nun yeniden şekillendirilmesinde, iki önemli sebep var. İlki Ortadoğu’daki çıkarlarının, gerek maddi varidat ve gerekse stratejik açıdan büyük bir ehemmiyete sahip olmasıdır. Diğer sebep ise İsrail’in geleceğini garanti altına almaktır. En önemli sebep ise enerji kaynaklarıdır.
Ayrıca Ortadoğu daki, terör olayları ve Arap Baharının hedefi ’enerji savaşları’ dır. Nitekim iktidarın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki rejim değişikliklerini değerlendirirken, “Enerji zaman zaman demokrasi yerleştirme bahanesi yapılarak, savaş kalemi olarak kullanılıyor” dedi. Bakan Yıldız, Arap Baharı’nın aslında, enerji savaşları olduğunu itiraf etti.

Akademisyenlerin, PKK, KCK, PYD örgütleri, OSLO ve İMRALI görüşmeleri üzerinde, ortaya koyduğu tespitler gösterdi ki ülkemizin, “TERÖR” le ilgili sürekli ve kalıcı bir stratejisi yoktur. Önlemler ve kararlar, gelişmelere, iktidarlara göre değişiklik gösteriyor.

Konuşmacı, Sayın Dr. Nihat Ali Özcan, uygulamada olan terörle mücadeledeki yasaları haklı olarak eleştirdi. Çünkü AB’ye uyum yasaları ve Terörle Mücadele Yasası’ndaki askerin hassasiyeti yerine getirilmeyince, güvenlik güçlerinin, eli kolu bağlandı. Çıkartılan Terörle Mücadele Yasası’nda, değişiklik öngören düzenlemeler, 2006 yılının Haziran uygulamaya girdi. Ancak uygulamada olan, terör yasaları ve askerin part-time kullanılması ile terörle mücadele edilemez.

Sayın Prof. Dr. Özcan ise PKK, Kürt ve Kıbrıs gibi sorunlarımız üzerinde Enstitümüz ve yeteri kadar da akademisyenin de olmadığını, Özellikle de Ermeni sorunu üzerinde çalışan akademisyenlerin, parmakla gösterilecek kadar az olduğunu söyledi.

TÜRK Ocağı Eskişehir Şubesi’ nin, düzenlediği oturumun, içeriği oldukça nitelikli ve toparlayıcı oldu. Ayrıca Türk OCAĞI Eskişehir Şubesi, düzenlediği oturumla ülke sorunlarına sahip çıktığını, bir kez daha kanıtladı. Kutluyoruz.

http://www.istikbalgazetesi.com/detay.aspsec=2&yazarid=273&newsid=103498&sayfa=1