Çanakkale zaferinin ruhu ve neticeleri ancak bu kadar veciz ifade edilebilirdi!“ Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir: Hâli kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatan-ı ebedi yaptı.” Sami Paşazade Sezai