BÜYÜK TARİH

26 AĞUSTOS 1071-26 AĞUSTOS 1922

Türk Tarihinin ve Millet’inin en büyük günü!26 en büyük tarih,Ağustos en kutsal ay,Cuma en mübarek gün.Birincisi;Anadolu’nun Vatan yapılmaya başladığı tarihi,ikincisi bir daha hiç değişmemek üzere bu toprakların “Ebedi Türk Vatanı” olduğunun aleme ilan edildiğinin,tesbit ve tebcil edildiğinin tarihi ve kesinlikle tesadüfi değil!Alparslan’da özellikle ve bilerek Cuma günü’nü seçmiş,Mustafa Kemâl’de,Büyük Taarruz günü’nü tesbit ederken kesinlikle 1071’in 26 Ağustos Cuma’sından haberdar ve oraya gönderme yaparak,özellikle 7 düvele;Başıyla,sonuyla bu topraklar “Ebedi Türk Vatanıdır” mesajını veriyordu.Ve yine Mustafa Kemâl muhteşem bir tarih şuuru ile; “Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir ileri “derken,kendisine Fatih’in yerle yeksan ettiği XII.Konstantin’in yerine XIII.Konstantin ünvanını alıp “büyük Bizans”,”Megalo İdea” rüyalarını gören Yunan Kıralı’nın 15 Mayıs 1919 da söylediği “Ordular Hedefiniz Ankara’dır” hedefine bilerek cevap veriyordu.

Ağustos ayı bizim hemen hemen bizim bütün büyük zaferlerimizin olduğu aydır.Nisan -Mayıs ayı geldiğinde gidilecek yeri sadece Hakan’ın bildiği bir yere sefere çıkılır,umumiyetle Ağustos ayında hedefe varılır ve düşman 3 saat içerisinde der-dest edilir ve yeni fetihlerle Dersaadet’e dönülürdü.Bu manada;bizim tarihimizin en kutlu rakkamı 26,en kutsal ayı Ağustos,en mübarek günü’de Cuma’dır.Bu kutlu tarihi ve bu mübarek Vatan topraklarını;semalarından şanlı Bayrağımız inmemek,güzel Türkçemiz silinmemek ve minarelerinden Ezanlar dinmemek üzere bize hediye eden bütün şühedayı;Şükranla,minnetle ve rahmetle yad ediyor,bizlere de onlara layık olmayı nasip etmesini Cenab-ı Hak’dan niyaz ediyor;MİLLETİMİZİN BU KUTLU VE EBEDİ GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM.