Kainatların yaradılış nedeni Hz. Muhammed’in (Ona, Ashab-ı Güzine ve Ehl-i Beytine selam olsun) ayağının çamuru, Canımızdan Aziz bir vücût Türk Milletinin her ferdinin, hizmetkarlarından herhangi biri; hilmi özden’den:
ŞİİR

Gelmezse Cihana ebedi Barış

Derinden kahrolur yanar giderim

Gönüller bulmazsa özünde barış

Tamu’da (Cehennem) ebedî yanar giderim

Kainat Muhammed Nur-u görmezse

Kalbin gözlerinden Hakka ermezse

İlim hilâtına insan girmezse

Tamu’da ebedî yanar giderim

Ey Görklü Çalap’ım bu kulun dedi

Ahmed’in sırrını her kulun sezdi

Alemler Rahmete ermezse dedi

Tamu’da ebedi yanar giderim

Özden der, Rahmetin gazabdan yüce

Kitapta yazılır binlerce hece

Aydınlanmaz ise karanlık gece

Tamu’da ebedî yanar giderim

elsin Cihan denen fani dünyaya

Ahlâk-ı Muhammed yağsın Dünya’ya

İnsan Hakikati ersin Ukba’ya

Ebedî Allah’a uçar giderim.”