Türk Ocakları 1912 yılından bu yana Millî Mefkûre Mektebi’nde öğrenciler yetiştirmektedir. Türk Ocakları Eskişehir şubesi olarak biz de yıllardan bu tarafa Millî Mefkûre Mektebimize öğrenciler alıyor ve yetiştiriyoruz. Ocak başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL, bu yıl X. ’su düzenlenen Millî Mefkûre Mektebimizin Coşkulu bir topluluğun iştirak ettiği; Ali ELDEM beye ait Kozlu Evlerinde yapılan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada:

Türk Ocağı’nın bünyesinde bulunan Millî Mefkûre Mektebi’nin gayesinin kurulduğu günden itibaren şahsiyetli bir nesil yetiştirmek olduğunu ve bu milleti omuzlarına alıp yarınlara taşıyacak bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını dile getirdi. Hocamız, bu mektebe ön kayıtla öğrenciler alındığını, öğrencilerin bir kısmının eğitimi tamamlayamadan ayrıldığını, bir kısmının da buradan başarıyla mezun olduğunu ve bu çocuklarımızla ocaklıların iftihar ettiğini söyledi. 11 Haziran 2023 Pazar günü mezun olanların mezuniyet merasimi gerçekleştirildi. Millî Mefkûre Mektebi öğrencileri iki sene boyunca Ocağımıza Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen akademisyenlerden muhtelif seminerler (dersler) aldılar. Bu seminerler onları bir münevver olarak, entelektüel olarak yetiştirmeye dönük; tarih, sosyoloji, edebiyat, bilim, din, kültür gibi alanlara ait seminerlerdi. Öğrenciler mimarlık, tıp, mühendislik, iktisat gibi farklı disiplinlerin öğrencileriydi. Mesele bu öğrencileri belli bir seviyede münevver haline getirebilmek, milletin değerleriyle barıştırmak ve öğrencilerimizin bu münevverlerin ve değerlerin yollarında yürümelerini sağlamaktır. Hocamız, burada eğitim alan öğrencilerin geleceğini tanzim etmeye çalışmanın, onların gelecekteki hayatlarında başarılı olabilmeleri için gayret sarf etmenin mektebimizin temel amaçları arasında olduğunu aktarmıştır. Mektebimize devam eden talebelerin öncelikle nefislerini terbiye etmenin yollarını aradığını söyleyen hocamız, Müslüman-Türk evladında hangi ölçülerin bulunması gerektiğini yıl içerisinde katıldıkları derslerden (akademisyenlerden) aldıkları seminerlerle edindiklerini söyledi. Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ifadesiyle Eskişehir Türk Ocağı “Adı Konmamış Bir Tekkedir.” Hocamız Prof. Dr. Nedim Ünal, talebelerimiz Ocağımızda edindikleri terbiyeyle, edeple, hayâ ile ve millî kültür şuuruyla kendilerini yarınlara hazırlıyor diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkanımızın konuşmasından sonra eğitimlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet beratları ocaklı üyeler ve aileleri tarafından verildi.