Türk Ocakları Erzurum Şubesi, bahar dönemi sohbet toplantıları devam ediyor. Erzurum Barosu salonunda icra edilen sohbet toplantısında “Kaybolan Değerlerimiz ve Vefa” konusu işlendi.Konuşmacımız  ERVAK Başkanı Ecz. Erdal GÜZEL, yeni hayat tarzının milli/manevi ve insani bir çok değeri yok ettiğini,  büyüğe saygı, komşuyu gözetme, yardımlaşma, dayanışma ve özellikle VEFA gibi değerlerin gittikçe yok olduğunu; bu durumun millet hayatında büyük tahribata yol açtığını belirtti. Yoğun ilginin olduğu konferans sonunda dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı.