Konu: “Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Meselesi”

Konuşmacı: Dr. Bahadır Bumin Özarslan
Hacettepe Üni. Milletlerarası Hukuk Öğretim Görevlisi

Tarih: 17 Mayıs 2014 Saat: 14.00

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi Galip Erdem Salonu