Kategori: Anma Günleri

Mehmet Fuad Köprülü

Kendi büyük, yetiştirdikleri de büyük. Şu altın zincire bir bakın; Osman Turan, Abdulbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Atsız, Orhan Şaik Gökyay, Fevziye Abdullah Tansel ve Halil İnalcık Yattığı yer nur…

Orhan DÜZGÜNEŞ

Büyük âlim, Türk Ocaklarının 1974-94 arası Umumî Reis’i,Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, Ülkücü Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Genel Başkanı; Genetik ve İstatistik Biliminin kurucusu Orhan DÜZGÜNEŞ hocamızı vefatının…

Cemil Meriç

Başlıca gayesi doğru düşünmek, kendisinden önce söylenmiş hakikatları bir daha yoklamak, düşünce planında insanlığın yaşadığı macerayı bütünüyle kucaklamağa çalışmak, iki asırdır karşılaştığımız meseleleri tesbit etmek, bu sıkıntı ve acılara çareler…

Dündar Taşer

Ömrünce Türk milletini sevmenin, büyüklüğüne inanmanın sırrına ermiş, hayatının gayesini milletine hizmette görmüş, dünya hırslarına iltifat etmemiş, hiçbir mevkiinin cazibesine kapılmamış; hayatının gayesi saydığı Türk Milliyetçiliği ülküsünün zafere ulaşması için…

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Türk Ocaklarının abidevî Umumî reis’i, “Millî Hatip”, Bükreş Büyükelçiliği esnasında adeta unutulmuş olan “Gagauz Türklerinin” varlığından haberdar olmamızı sağlayan, Atatürk’ün kabinesinin “Maarif Nazırı” Hamdullah Suphi Tanrıöver beyi vefatının sene-i devriyesinde…

Cengiz Aytmatov

Eserleri 100’den fazla dile çevrilen Türklük aleminin en büyük yazarı; “Mankurt” gibi efsanevî bir kavramı Dünya Kültürüne hediye eden Kırgız romancı Cengiz Aytmatov’u vefatının yıl dönümünde rahmetle, şükranla yâd ediyoruz.

Yusuf İmamoğlu

Ülkücü Şehitlerin serdarı, yolbaşçılarından; Beyazıt’da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi içerisinde kızıl katiller tarafından şehit edilen İstanbul Yüksek Öğretmen okulu öğrencisi Şehit Yusuf İmamoğlu’nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle, şükranla yâd ediyoruz.…