Kategori: Gençlik Kurultayları

7. Oturum (Yusuf Akçura Oturum)

VI. Gençlik Kurultayımızın 7. Oturumu (Yusuf Akçura Oturumu) mezun öğrencilerimizden Özlem Özçoban’ın oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Musa Konuralp Yiğit “Mukaddime’de Bedevî Umran Hadarî Umran İlişkisi”, Büşra Arayıt…

3. Oturum (Galip Erdem Oturum)

VI. Gençlik Kurultayımızın 3. Oturumu (Galip Erdem Oturumu) ESOGÜ Arş.Gör. Esma Yürük’ün oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda Anadolu Üniversitesi Öğrencisi Ayvaz Gökdemir “Celali İsyanları” ESOGÜ Öğrencilerinden Turgay Aymergen “Tanzimat Dönemi’nde Batılılaşmanın…

2. Oturum – Osman Turan Oturum

VI. Gençlik Kurultayımızın 2. Oturumu (Osman Turan Oturumu) mezun öğrencilerimizden Şükrü Dutar’ın oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda ESOGÜ Öğrencileri Hacer Yaşar “Osmanlı’da Ticari Mekânlar” ,Tuğba Nur Taşçı “Eskişehir’de Osmanlı Dini Mimarisi”…

VI. Gençlik Kurultayımız Başladı

Milli Mefkûre Mektebi İhtisas Sınıfı (3.Sınıf) öğrencilerimizin bitirme tezlerini sunacağı VI. Gençlik Kurultayımız Gençlik Kolları Başkanımız Enes Tahir Bay’ın açılış konuşması ile başladı. Program Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rahmi Karakuş…

5. Oturum (Ayvaz Gökdemir Oturum)

VI. Gençlik Kurultayımızın 5. Oturumu (Ayvaz Gökdemir Oturumu) Selçuk Üniversitesi Arş.Gör. Abdülmetin Çelikbilek’in oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Esra Güner “TKHK ve TBK Kapsamında İkinci El (Kullanılmış) Malların…

4. Oturum (Nevzat Kösoğlu Oturum)

VI. Gençlik Kurultayımızın 4. Oturumu (Nevzat Kösoğlu Oturumu) ESOGÜ Arş.Gör. Yılmaz Köprücü’nün oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda ESOGÜ öğrencilerinden Sezer Maralli “Mütarekenin Uygulamasına Komutanların Tepkileri ve İlk İşgaller”, Ersegün Eyüp Kahraman…

6. Oturum (Erol Güngör Oturum)

VI. Gençlik Kurultayımızın 6. Oturumu (Erol Güngör Oturumu) mezun öğrencilerimizden Murat Şmail Şen’in oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda ESOGÜ öğrencilerinden Tuba Özçelik “Selçuklular Ve İslamiyet”, Ali Açıkgöz “Azamiyye Medresesi Ve Etkileri”,…