Aziz dostlarımız,

Bu Ramazan’a da hüzünlü giriyoruz. Maalesef iki senedir bütün kâinata musallat olan salgın sebebiyle geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayını istediğimiz şekilde idrak etme ve yaşama imkânlarından mahrum kalacağız. Şüphesiz, hepimizin bildiği gibi, Ramazan ayı; büyük bir coşkuyu, neşveyi ve yardımlaşma duygusunu başka bir ifadeyle daha çok insanileşmeyi ve içimize dönmeyi, bakmayı sağlayan ulvi bir ibadet ayımızdır. Temennimiz memleketimizin ve kâinatın bir an önce bu salgından kurtulması, yeniden tabii hayatımıza dönmektir.

              Aziz dostlar, bu Ramazan ayında maalesef fakirlerimiz daha fakir, açlarımız daha aç, yoksullarımız ve işsizlerimiz daha çok. Malumlarınız olduğu üzere Eskişehir Türk Ocağı olarak 8 seneden bu tarafa Irak’tan şehrimize gelen 700 civarında Telafer Türkmeni aile ve 3 seneden bu tarafa şehrimize gelen Afganistan Özbek Türklerinden yine 750 civarında aile ile yıl boyunca ilgilenmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların işsiz, aşsız, yoksul, muhtaç kalmamalarına gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde şehrimizde zorda olan yerli ahaliye de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra bir nesil yetiştirme iddiasında olan Ocağımız bir taraftan salgın sürecinde dahi gençlerin eğitimi ile uğraşırken diğer taraftan onlara burslar veriyor, çeşitli imkânlar sağlıyor. Şüphesiz bütün bunlar siz dostlarımızın “komşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturundan hareketle bizlere ilettiğiniz yardımlarla yapılıyor. Özellikle Ramazan ayı, hayır ve yardım duygularının daha derunî hissedildiği bir ay. Zekât ve fitreler zaten yerine getirmekle mükellef olduğumuz ibadetler ama esas hayır, kendi etinden, canından yani senin olan maldan vermek olmalı herhalde.

              Bu Ramazan ayında da gerek mağdur ve mazlum Türkmen soydaşlarımızı ve gerekse darda olan insanlarımızı, yoksullarımızı, işsizlerimizi zorda bırakmama, bursiyer evlatlarımızın burslarını devam ettirme adına yapacağınız yardımları Cenab-ı Allah kabul ve makbul eylesin. Bu vesileyle Ramazanınızı tebrik ediyor, Ramazanın huzura, berekete, sağlığa vesile olmasını temenni ediyoruz.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI YÖNETİM KURULU

TÜRKMENLERE YARDIM: TÜRK OCAĞI DERNEĞİ TR69 0001 0007 7163 0124 9350 06 / ZİRAAT BANKASI İKİEYLÜL ŞUBESİ

BURS HESABI: TÜRK OCAĞI DERNEĞİ TR80 0001 0007 7163 0124 9350 02/ ZİRAAT BANKASI İKİEYLÜL ŞUBESİ