IX. GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ İLAN EDİLDİ

Türk Ocakları Eskişehir şubesi “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın dokuzuncusu, “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin bulunduğu konakta gerçekleştirilmiştir.

Büyük bir coşkuyla geçen, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının değişik şehir ve üniversitelerinden öğrencilerin tebliğli olarak katıldıkları IX. Gençlik Kurultayı’nda dil, din, eğitim, felsefe, tarih, sosyoloji gibi farklı alan ve konularla ilgili toplam 18 tebliğ sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından Öğretmen Yüksel Kayın’ın başkanlığında, Doç. Dr. Oktay Berber ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Alperen Biçer katılımıyla toplanan heyet, söz konusu bildirileri değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususların katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir.

  1. Kurultayda sunulan bildiriler, Türk dünyasının bugünkü sorunlarının pek çoğunun yeni meseleler olmadığını, bunların çözümlenmesinin sorunları Türk Dünyasının gündeminde tutmakla, üzerine düşünmekle ve kararlı davranmakla mümkün olabileceğini göstermektedir.
  2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk dünyasının sorunları için geçmişte atılmış adımlara değinilmiş, ilgili konularda fikir üreten önemli şahsiyetlerin düşüncelerine, belirlenecek ilke ve politikalarda yer verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
  3. Türk Dünyası’nın sorunlarının yalnızca bugünün yetişmiş neslini etkilemediği, geleceğin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizi de çok daha fazla etkileyecek bir niteliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla yapılması gereken, sorunların görmezden gelinmesi veya ortaya konulan çözümlerin ertelenmesi değil, büyük bir kararlılıkla uzun süreli planlar ortaya koymaktır.
  4. Ortaya konulacak çözümlerin anlaşılması ve sahiplenilmesinin en önemli meselelerden biri olduğu anlaşılmaktadır. O halde okul öncesinden başlamak üzere ilkokul, lise sürecindeki eksiklikler giderilmeli, gençlerimiz belirli bir birikimle lisans eğitimi aşamasına gelmelidir. Ancak istenen sistemin uygulanabilmesi için bugünün anne-babalarının ve yönetimde söz sahibi idareci ve politikacılarının bilinçli bir şekilde hareket etmesi şarttır.
  5. Daha önceki kurultaylarda da tekrarladığımız üzere; köklü mazisinin farkında olan, bu farkındalıkla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Dünyası’nın geleceğine yön verebilecek, Türk Dünyası’nın sorunlarına çözüm üretebilecek, yer aldığı her görev ve sorumlulukta huzur, adalet, refah ve emniyet sağlamayı ilke edinecek, bilgili, millî ve manevî değerlerine saygılı nesillerin yetişmesi için millî bir eğitim sisteminin oluşturulmasının öncelik verilmesi gereken en önemli husus olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz.
  6. Günümüzde yaşanan problemlerin çözümlenmesi ve Türk Dünyası’nın geleceği için çözüm üretebilecek akademik yapıya ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi çalışmalarının sürdürülmesi, bu faaliyetlerin bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek niteliğe kavuşturulması ve elde edilen birikimin Türk Ocağı Akademisi oluşturmak üzere değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

Bütün bu değerlendirmeler neticesinde yeniden düşünmeye, bugünün ihtiyaçlarının farkında olan ve geleceği hedefleyen bir düşünce yapısına muhtaç olduğumuz anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden 2023 yılı içerisinde, Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmesi planlanan X. Gençlik Kurultayı’nın “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temasıyla düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

NOT: HABERİN VİDEOSUNUN UZANTISI

https://drive.google.com/file/d/1BKzsXAmIRGGboMZft0WEOtTRTXXMenED/view?usp=drivesdk

« arasında 5 »