Türk Ocağı hanımlar kurulu olarak, geçen faaliyet döneminde kahvaltı ve aile yemekleri ile büyük ölçüde tanışmayı gerçekleştirdik. Bu seneki hedefimiz ise kaynaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Çünkü dayanışma olmaz ise dağılma yaşanır. Dayanışmadan kasıt, bir mensubumuzun, kendisine işi düşen diğer bir mensubumuza konumu itibariyle yardımcı olması, o an için onun hayatını kolaylaştırmasıdır. Yoksa, buradaki herkesin işi, mesleği var. Kimse kimseden aş, para beklemiyor. Fert, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yaşayan insanlarla birarada olmaz ise, kimliğini uzun süre muhafaza edemeyebilir. Çünkü insan etkilenen, tesir altında kalan bir varlıktır 

Sizlerden faaliyetlerimize katılmaya özen göstermenizi ve mümkün olduğunca çevrenizdeki akraba ve komşularınızdan yakınlarınızı da faaliyetlere getirmenizi özellikle istirham ediyorum. 

Türk Ocakları Genel Merkezinin bir duyurusunu size iletmek istiyorum. Bu sene kesilecek Kurbanların bu yıl felaketler yaşayan Pakistan ve Kırgızistan’a da gönderilmesi isteniyor. Kurban paralarınızı 15 Kasım 2010 Pazartesi günü saat:12.00’ye kadar Ziraat Bankası Mitatpaşa Şubesi, Nevzat Kösoğlu, 7964832-5003 numaralı dolar hesabına yatırabilirsiniz. Kurban parası: 250 $ . 

Sözü Doç.Dr. Müfide BANAR’a vermeden önce kısaca onu tanıtmak istiyorum. 

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Müfide BANAR Bizlere bugün ÇEVRE konusunda güzel bir sunum hazırlamış onu aktaracak.” diyerek sözü  Doç. Dr. Müfide BANAR’a verdi. 

          Hanımların büyük ilgi göstererek dinlediği Doç.Dr. Müfide BANAR özet olarak, “Artık, kullanılmayan, lüzumsuz ve atılacak şeylere denir. Üreticisi tarafından atılmak istenen, toplumun huzuru ve çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katımadde ve arıtma çamurlarının tümü katı atık olarak tanımlanmaktadır. 

Her gün çöpe atılan cep telefonu sayısı 426.000 5 dakikada tüketilen pet şişe sayısı 2 milyon ABD’de sadece 5 saniyede tüketilen naylon torba sayısı 60.000 dir. 

Atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde jeolojik, hidrojeolojik, statik, hijyenik ve estetik açıdan ve çevreyi kirletmeyecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde,  ilgili mevzuatlarca öngörülen her türlü önlemin alındığı sahalarda depolanması gerekir. Amacımız; Atık oluşumunu azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak olmalıdır. 

Tüketici olarak;

•Hammaddesi yenilenebilir kaynaktan olan ürünleri tercih etmeli

•Biyolojik atık ile ambalaj atığını ayırarak atık yönetimini desteklemeliyiz.”

bilgisini vererek, soruları cevapladı.